Snelmenu

'Leren van Elkaar'

Begeleiders in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg hebben steeds meer behoefte om van elkaars deskundigheid gebruik te maken. Om in die behoefte te voorzien ontwikkelde Zorggroep Alliade, in samenwerking met ROC Noorderpoort en met financiële steun van ZonMW, de cursus ‘Leren van Elkaar’.

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daardoor verandert hun zorgvraag. Meer en meer wonen zij in woonvormen van organisaties voor ouderenzorg of in woonvormen waar de zorg aan beide doelgroepen gecombineerd is. Binnen Alliade, waar Meriant (ouderenzorg) en Talant (gehandicaptenzorg) deel van uitmaken, wordt op diverse locaties samengewerkt. Toch bleef er een drempel bestaan om elkaar te consulteren wanneer het om de zorg en begeleiding van elkaars cliënten gaat.


E-learning programma voor iedereen beschikbaar

‘Leren van Elkaar’ is een zogenaamde  blended learning cursus. Dat betekent dat een deel van de cursus uit e-learning en een deel uit klassikale bijeenkomsten bestaat met daarbij een stage van een aantal dagen op elkaars werkplek.

Het e-learning gedeelte van de cursus stellen we graag beschikbaar aan anderen. Uit onze contacten maken we op dat diverse organisaties voor dezelfde vragen staan. Wellicht dat ‘Leren van Elkaar’ u kan inspireren en helpen. Het e-learning programma is met name interessant voor medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, cursisten van ROC’s en mensen die geïnteresseerd zijn in de oudere (VG)cliënt.


Opzet cursus

Het e-learningprogramma is opgeknipt in vijf modules. Voor details over de inhoud verwijzen wij u naar de inhoudsopgave. Als u het programma bekijkt, zult u merken dat er wordt verwezen naar opdrachten, verwijzingen en notities van Talant en Meriant. Deze kunt u vervangen door die van uw eigen organisatie.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met opleidingadviseurs Peter Bär; p.bar@meriant.nl of Ans Dijkstra; a.dijkstra@alliade.nl.   

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina