Snelmenu

Missie en visie

Wat we doen (onze missie):

Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met hen en hun netwerk, opdat we recht doen aan hun verscheidenheid.

Ons uitgangspunt daarbij (onze visie):

Altijd in verbinding

Altijd = de cliënt kan altijd bij ons terecht voor de beste zorg
In verbinding = medewerkers met cliënt en zijn netwerk; Alliade en de dochterorganisaties; met mensen, groepen en organisaties in de samenleving; en andere verbindingen waar cliënten baat bij hebben, zowel persoonlijk als online.

-> Kijk voor meer informatie op de pagina Altijd in verbinding


Bij het in praktijk brengen van de visie en missie zijn de drie kernwaarden en drie thema’s leidend:

Kernwaarden:

  • Persoonlijke aandacht - door te luisteren, contact te maken en zichtbaar te zijn. Laagdrempelig en beschikbaar.
  • Betrouwbaar - doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En ook: je veilig voelen om je te uiten en feedback te geven en ontvangen.
  • Deskundig - in de ondersteuning en zorg. Goed geschoold. Op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen.

 Thema's:

  • Innovatief - met de focus altijd op verbeteren. Anders denken en doen hoort daar bij. De kennis die Alliade heeft van specifieke doelgroepen is een voorwaarde voor de innovatie. Tegelijk vergroot innoveren die kennis.
  • Duurzaam - in de relatie met de cliënt en zijn of haar ontwikkeling. Duurzaam in de relatie met de medewerkers. Maar ook duurzaam voor wat betreft het gebruik van de hulpbronnen en infrastructuur. Het betekent ook: altijd gericht op de toekomst. 
  • Samen verder - houdt een partnerschap in tussen cliëntenorganisatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Daarnaast ook samen in de samenleving en samen met de familie en verwanten. In ieder geval altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven, ook onder moeilijke omstandigheden.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina