Snelmenu

Zorggroep Alliade zoekt nieuwe voorzitter RvT

16-06-2017

Zorggroep Alliade zoekt per 1 januari 2018 een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De huidige voorzitter treedt op die datum terug omdat de maximale zittingstermijn afloopt.

De Raad van Toezicht toetst en controleert het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur op maatschappelijke relevantie en wetgeving, (voldoende aandacht voor) kwaliteit en een gezond financieel beleid en is bevoegd tot benoeming en ontslag van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt voor een goede afstemming en samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die beschikt over een uitgebreid netwerk en brede kennis en ervaring op het gebied van governance en toezicht houden binnen een grote complexe (zorg)organisatie. Van de nieuwe voorzitter wordt gevraagd dat die zich goed kan vinden en conformeren aan de vernieuwde zorgbrede governancecode 2017 en het programma Goed Toezicht van de NVTZ.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht en actueel CV te sturen naar alliade@vanderkruis.com. Voor meer informatie kunt u het profiel bekijken of bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op 030-8200068.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina