Alliade Onderzoeksatelier
OA_vergrootglas.jpg

Onderzoek voor betere zorg

Binnen Alliade willen we de zorg voor cliënten op een goed onderbouwde manier verbeteren. Vragen van de werkvloer beantwoorden we daarom met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

We richten ons onder andere op het verbeteren van screening, diagnostiek en behandeling. Betere screening en diagnostiek helpt om tijdig in te spelen op veranderende behoeften en wensen van de cliënt, bijvoorbeeld met aangepaste begeleiding of behandeling.

Door onderzoek vergaren we meer kennis over bepaalde ziektes, aandoeningen en syndromen. Zo weten we beter wat de hulpvraag inhoudt en hoe deze in de toekomst mogelijk verandert, bijvoorbeeld bij een progressieve ziekte als Alzheimer. We leggen een stevigere evidence base (wetenschappelijk onderbouwde basis) voor de zorg en ondersteuning. Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis draagt bovendien bij aan deskundigheidsbevordering van zorgverleners en het onderbouwen van nieuw beleid.

 

© 2021 - Alliade
scrollen