Alliade Onderzoeksatelier

Alcohol

Wat is alcohol?
Alcohol is een giftige stof die in het lichaam door de lever afgebroken wordt. Een standaardglas alcohol is na 1 tot 1,5 uur afgebroken. Deskundigen adviseren om niet meer dan 1 glas per dag te drinken.

 

Wat is het effect van alcohol?
Alcohol verdooft de hersenen. Remmingen vallen weg. Het geheugen wordt slechter en degene die alcohol drinkt kan zich minder goed concentreren. Hij wordt ook minder kritisch op zichzelf en ziet minder gevaar. Alcohol kan bovendien de werking van medicijnen beïnvloeden.

 

Alcoholmisbruik
Als iemand meer dan 1 jaar te veel alcohol drinkt en daardoor bijvoorbeeld problemen met zijn gezondheid krijgt, niet goed meer kan functioneren in het dagelijks leven, regelmatig voor overlast zorgt, steeds ruzie maakt of veel valt, spreken we van alcoholmisbruik of een alcoholprobleem. Soms wordt iemand zelfs totaal afhankelijk van alcohol, dan is hij verslaafd. Iemand kan door alcoholmisbruik de volgende klachten krijgen:

 • maag- en darmproblemen
 • incontinentie
 • kanker
 • seksuele problemen
 • angsten
   
 • somberheid of depressie
 • slapeloosheid
 • botbreuken, doordat hij sneller valt
 • desoriëntatie (verwardheid) en geheugenverlies
 • Korsakov

 

Alcohol en ouderen
Ouderen (55-plussers) merken de effecten van alcohol sneller dan jongere mensen. Dat komt doordat hun lever en nieren minder goed werken. Hierdoor wordt de alcohol minder goed afgebroken. Ook heeft hun lichaam minder weerstand, waardoor het minder goed tegen alcohol kan en eerder gezondheidsklachten optreden.

Ouderen moeten dus voorzichtiger zijn met drank dan toen ze jonger waren. Het is verstandig dat ze niet meer drinken dan 1 standaardglas alcohol per dag. Verder geldt voor ouderen het advies om tenminste 2 dagen in de week geen alcohol te drinken.

Ouderen zijn zich niet altijd bewust van het gevaar van alcohol. Het aantal ouderen dat uit gewoonte drinkt neemt toe.

 

Andere redenen waarom ouderen voorzichtig met alcohol moeten omgaan:

 • Ouderen die alcohol drinken vallen sneller.
 • Oudere vrouwen merken sneller het effect van alchohol dan oudere mannen. Ze hebben namelijk een iets kleinere lever, zijn meestal lichter en hebben minder lichaamsvocht.
 • Ouderen met dementie kunnen door alcohol verwarder worden.
 • Veel ouderen hebben last van diabetes of een hoge bloeddruk. Alcohol kan dit ontregelen.
 • Alcohol en medicijnen gaan vaak moeilijk samen. Zeker wanneer ouderen meerdere medicijnen gebruiken, kan alcohol gevaarlijk zijn.

 

Alcoholproblemen bij ouderen
Ongeveer 5% van de ouderen heeft een alcoholprobleem. Ze drinken te veel en krijgen daardoor problemen met hun gezondheid of in de omgang met anderen. In verpleeg- en verzorgingshuizen drinkt bijna 10% van de bewoners te veel.

Ouderen met een alcoholprobleem zijn in 4 groepen te verdelen:

 1. 67% dronk al te veel voor hun 60e en gaat daarmee door.
 2. Een klein deel drinkt bij vlagen te veel en stopt daarna weer.
 3. Een klein deel drinkt door een ernstige gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare.
 4. 10% blijft veel drinken, maar kan minder goed tegen alcohol dan vroeger. Daardoor krijgen ze problemen.

 

Hoe merk je dat een cliënt te veel alcohol drinkt?
Een cliënt die te veel drinkt, ontkent dit vaak. Of hij zegt dat het wel meevalt. Vaak hebben mensen in zijn omgeving (zoals familie, bezoekers of andere cliënten) wel een vermoeden. Hij ruikt naar alcohol. Of hij probeert de geur te verbergen door sterke aftershave of parfum te gebruiken.

Wees alert als de cliënt ook 3 of meer van de volgende problemen heeft:

 • onverzorgd uiterlijk
 • tremoren (voortdurend schudden van 1 of meer lichaamsdelen)
 • vermoeidheid
 • maag-darmproblemen
 • slaapproblemen
   
 • angst
 • somberheid of depressieve klachten
 • vage lichamelijke klachten
 • slechtere algemene conditie
 • geheugenproblemen
   
 • vaak gebruik van slaap- en kalmerende middelen
 • regelmatig ongelukken en botbreuken
 • jicht
 • seksuele problemen

Overleg met je collega’s welke stappen jullie ondernemen als je merkt dat de cliënt te veel drinkt. Schakel de arts in. Die beoordeelt wat de alcohol met de gezondheid van de cliënt doet.

© 2021 - Alliade
scrollen