Alliade Onderzoeksatelier

Bewegen

Wat is voldoende bewegen?

Volwassenen
Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen wekelijks minstens 2,5 uur matig intensief bewegen, verspreid over verschillende dagen. Daarnaast is het advies om minimaal 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen en veel stilzitten te voorkomen. Voor ouderen zijn evenwichtsfeningen ook aanbevolen. Daarbij geldt: vaker, langer of intensiever bewegen geeft extra voordelen voor de gezondheid.

Kinderen
Kinderen moeten dagelijks minstens 1 uur matig intensief bewegen en minimaal 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten ondernemen. Ook zij moeten veel stilzitten voorkomen. Ook voor hen geldt dat vaker, langer of intensiever bewegen beter is.

Wat is matig intensief bewegen?
Bij matig intensief bewegen gaat je hart sneller kloppen en haal je iets sneller adem. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, fietsen, zwemmen of fitness. Bij spier- en botversterkende activiteiten kun je denken aan krachtoefeningen, hardlopen, voetbal, tennis en dansen, maar ook gewoon wandelen en fietsen hebben een positief effect op de spierkracht en botsterkte.

Waarom is voldoende bewegen belangrijk?

Wie voldoende beweegt, verlaagt het risico op overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, osteoperose en depressieve klachten. Door voldoende te bewegen voelen mensen zich vaak fitter, sterker, alerter, positiever en meer ontspannen.


 • OA_meisje met down.jpg

  Bewegen en een verstandelijke beperking

  Lees meer

  Bewegen en een verstandelijke beperking

  Wat zijn de voordelen van bewegen?

  Voldoende bewegen zorgt er onder andere voor dat cliënten:

  • fitter, alerter en meer ontspannen zijn.
  • minder kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten hebben.
  • een goede tijdsinvulling hebben.
  • actiever, soepeler en sterker worden.
  • meer zelfredzaam blijven.

  Waardoor bewegen cliënten te weinig?

  Mensen met een verstandelijke beperking bewegen meestal minder dan anderen. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • Cliënten zijn soms moeilijk tot beweging te stimuleren: het kost energie, je wordt er moe van en je gaat ervan zweten. Ze begrijpen vaak niet dat bewegen ondanks deze ongemakken goed voor hen is.
    
  • Het dagprogramma biedt soms weinig ruimte voor beweegactiviteiten. Het vraagt om aanpassingen in de dagstructuur, of om het combineren van beweging en dagelijkse activiteiten.

  Doordat ze weinig bewegen, hebben veel mensen met een verstandelijke beperking overgewicht. Hoe ouder de cliënt, hoe groter de kans dat hij te zwaar is.

  Bewegen en een ernstige meervoudige beperking

  Voor mensen met EMB is het moeilijk om uit zichzelf te bewegen. Dat komt doordat ze vaak:

  • spasmen hebben.
  • slechtziend of blind zijn.
  • epilepsie hebben.
  • een verhoogde of verlaagde alertheid hebben.
  • evenwichtsproblemen hebben.

  Toch is (samen) bewegen erg belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het:

  • hun lichamelijk welbevinden vergroot.
  • de alertheid stimuleert.
  • contacten vergroot en verbetert.
  • de communicatie verbetert.
    
  • een stimulerende tijdsbesteding is.
  • de mogelijkheid vergroot om ervaringen op te doen, waardoor ze meer informatie hebben om zelf keuzes te maken.
  • hun zelfstandigheid vergroot, bijvoorbeeld omdat ze zich zelf kunnen verplaatsen.
  • ontspannend is, doordat ze niet steeds in dezelfde houding zitten of liggen.
 • OA_kennisbank

  Bewegen voor ouderen

  Lees meer

  Bewegen voor ouderen

  Kwetsbare ouderen bewegen vaak veel te weinig. Terwijl beweging voor hen juist erg belangrijk is: het draagt bij aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en ze blijven langer zelfredzaam.

  Wat zijn de voordelen van bewegen?

  Bewegen zorgt er onder andere voor dat cliënten:

  • zich prettiger voelen.
  • sterkere spieren krijgen.
  • dagelijkse handelingen, zoals aan- en uitkleden, beter kunnen blijven uitvoeren.
    
  • minder snel last krijgen van osteoporose, decubitus of obstipatie.
  • minder kans hebben op ziektes als hoge bloeddruk en diabetes mellitus.
  • beter slapen.
    
  • beter kunnen denken, plannen en problemen oplossen.
  • meer gevoel van eigenwaarde krijgen.

  Bewegen en dementie

  Bewegen is ook goed voor cliënten met dementie. Het stopt de dementie niet, maar zorgt wel dat de cliënt minder snel achteruit gaat. Dit is goed om te weten:

  • Door meer te bewegen vertonen cliënten minder probleemgedrag. Dit werkt vaak beter dan medicijnen.
    
  • Ook kleine bewegingen zijn goed. Bijvoorbeeld kauwen; dat stimuleert de hersenen.
    
  • Soms doet bewegen pijn. Die pijn is vaak goed te behandelen, als je hem maar herkent. Dat is lastig bij mensen met dementie. Ze geven niet altijd aan dat ze pijn hebben, of doen dat anders dan mensen zonder dementie. Ze roepen bijvoorbeeld veel.
© 2021 - Alliade
scrollen