Alliade Onderzoeksatelier

Hallucinaties

Wat zijn hallucinaties?

Hallucinaties zijn valse waarnemingen. De cliënt ziet, hoort, proeft, voelt of ruikt dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Hij ziet bijvoorbeeld mensen in de kamer of hoort stemmen. Hallucinaties kunnen prettig zijn, bijvoorbeeld als iemand prachtige kleuren ziet. Maar meestal zijn ze beangstigend voor de cliënt. En ze leiden vaak tot achterdocht. 

Wat is het verschil tussen hallucinaties, wanen en illusies?

Het kan lastig zijn om het verschil te zien tussen een hallucinatie, waan en illusie.

Wanen
Wanen zijn gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid. De cliënt ziet, hoort, voelt, proeft of ruikt hetzelfde als anderen in zijn omgeving, maar trekt daar andere conclusies uit. Hij denkt bijvoorbeeld dat hij wordt vergiftigd als het eten niet lekker smaakt. Of hij is ervan overtuigd dat zoekgeraakte spullen zijn gestolen.

Hallucinaties
Hallucinaties komen vaak samen voor met wanen. Een waan is dan meestal een verklaring voor de bijzondere beleving van de cliënt. Een hallucinatie kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt een vliegtuig ziet of hoort, dat er niet echt is. Een waan die daarbij kan horen is: het is oorlog.

Illusie
Bij een illusie ziet de cliënt iets wat iedereen kan zien (of voelen, horen, proeven of ruiken) voor iets anders aan. Zijn ogen houden hem voor de gek. Hij ziet bijvoorbeeld in het donker een wapperend gordijn en denkt dat er een man bij het raam staat.

Bij welke ziektebeelden komen hallucinaties voor?

Hallucinaties komen voor bij verschillende ziektebeelden, zoals:

  • dementie (vooral bij Lewy body dementie)
  • Parkinson
  • delier
  • psychose
  • depressie
  • schizofrenie
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • CVA

Daarnaast kan het gebruik van drugs, alcohol en sommige medicijnen (bijvoorbeeld voor Parkinson) hallucinaties veroorzaken.

Let op:
Problemen met gehoor en zicht kunnen hallucinaties verergeren. Als een cliënt bijvoorbeeld niet goed kan zien, ziet hij makkelijker dingen die er niet zijn.

© 2021 - Alliade
scrollen