Alliade Onderzoeksatelier

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering en een verstandelijke beperking In de gehandicaptenzorg wordt motiverende gespreksvoering vooral gebruikt bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking. De methode is minder geschikt voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, psychose, depressie of dwangstoornis. Motiverende gespreksvoering en ouderen Voor welke cliënten is motiverende gespreksvoering minder geschikt? De methode is minder geschikt voor mensen met ver gevorderde dementie of afasie.

Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een methode waarmee je de cliënt motiveert om zijn leefstijl of gedrag te veranderen. Aan de hand van jouw gesprekstechnieken ziet hij zijn probleem in, en raakt hij gemotiveerd om het aan te pakken. Van ‘Ik zou wel iets willen veranderen, maar…’ naar ‘Ik wil het en ik kan het’. De motivatie ontstaat dus vanuit de cliënt zelf, niet van buitenaf.

Uit welke fases bestaat motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering bestaat uit 2 fases:

 1. Eerst breng je met gesprekstechnieken de motivatie tot verandering bij de cliënt op gang. Je zorgt dat hij het zélf echt wil. Ook geef je hem het vertrouwen dat het gaat lukken (ik wil, ik kan).
   
 2. Daarna ontwikkel je samen een plan om te veranderen (ik ga).

Deze fases lopen soms in elkaar over. Een cliënt kan bijvoorbeeld in fase 2 onzeker worden en een terugval krijgen. Dan start je samen opnieuw bij fase 1.

Op welke principes is motiverende gespreksvoering gebaseerd?

Bij motiverende gespreksvoering gelden 4 belangrijke uitgangspunten:

 • Wees empathisch: leef je in de cliënt in, toon oprechte belangstelling, accepteer hem onvoorwaardelijk en neem een gelijkwaardige houding aan.
   
 • Ga mee met weerstand: ga er niet tegenin, weerstand is een teken dat jij als begeleider te snel wilt.
   
 • Ondersteun het geloof in eigen kunnen: benoem eerdere succeservaringen, zodat de cliënt zelfvertrouwen krijgt.
   
 • Ontwikkel contrast: richt je op het verschil tussen het huidige en toekomstige gedrag van de cliënt. ‘Hoe ben of doe je nu en hoe wil je doen of zijn?’

In welke situaties is motiverende gespreksvoering geschikt?

Je kunt de methode gebruiken in alle situaties waarin de cliënt zijn gedrag wil veranderen. Bijvoorbeeld wanneer hij:

 • meer wil bewegen
 • wil stoppen of minderen met alcohol, roken of andere middelen
 • op tijd naar bed wil gaan
 • gezonder wil eten
 • geen overlast wil veroorzaken

© 2021 - Alliade
scrollen