Alliade Onderzoeksatelier

Omgevingszorg

Wat is omgevingszorg?
Omgevingszorg is zorg voor mensen met dementie die erop gericht is de leefomgeving zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk te maken. Hierdoor voelen cliënten zich veiliger en slapen ze beter. Ook zijn ze rustiger en functioneren ze beter. Omgevingszorg is ontwikkeld door sociaal geriater Anneke van der Plaats.

Hoe werkt het brein bij mensen met dementie?
De hersenen bestaan uit het emotionele en het denkende brein. In het emotionele brein zitten ongeremde emoties, zoals blijheid, angst, verdriet en agressie. Het denkende brein houdt het emotionele brein in bedwang: het zorgt dat je je kunt beheersen en dat je je niet zomaar laat gaan. Bij mensen met dementie is het denkende brein aangetast. Hierdoor reageren ze onbeheerst, impulsief en intuïtief op prikkels uit hun omgeving. Dit heeft grote gevolgen:

  • Een cliënt met dementie ziet niets aankomen; alles gebeurt onverwacht. Hierdoor schrikt hij snel.
  • De cliënt kan niet doen alsof. Ook kan hij niet liegen.
  • Bij elke emotie reageert hij meteen. Hij kan er niet eerst over nadenken.
  • De cliënt kan niets zelf verzinnen of ondernemen. Hiervoor is hij afhankelijk van anderen. Zijn er in de omgeving te veel of te weinig prikkels, dan zorgt dat voor stress bij de cliënt. Dit kan leiden tot probleemgedrag.

Om deze gevolgen te beperken en te zorgen dat de cliënt zich zo prettig mogelijk voelt, moet zijn omgeving aangenaam en begrijpelijk zijn.

Wat bedoelen we met de omgeving?
De omgeving bestaat uit:

  • de inrichting van de binnen- en buitenruimtes
  • de manier waarop zorgverleners of partners de dagelijkse dingen doen zoals helpen bij het opstaan ’s ochtends, de vaste eetmomenten en het koffiedrinken
  • de bejegening: hoe je met de cliënt omgaat
© 2021 - Alliade
scrollen