Alliade Onderzoeksatelier

Samenwerken in de driehoek

Wat is samenwerken in de driehoek?

Met samenwerken in de driehoek bedoelen we de samenwerking tussen de begeleider, de cliënt en zijn ouders of andere verwanten. Deze relatie kun je uittekenen in een driehoek:

De top is voor de cliënt, want het gaat om zijn leven. De verwanten en begeleider vormen de basis van de driehoek. Deze basis draagt de top. Alleen als de basis in orde is, kan de top zich ontwikkelen. Zijn er spanningen of meningsverschillen in de basis? Dan wankelt de top. De cliënt krijgt dan het gevoel dat hij partij moet kiezen tussen zijn verwanten en de begeleider. Daarom is het belangrijk dat je goed samenwerkt.

Bij de driehoek horen 3 begrippen: loyaliteit, professionaliteit en autonomie.

 • Loyaliteit
  Tussen de cliënt en zijn ouders bestaat een onverbrekelijke band. Ook als de cliënt volwassen is en niet meer bij zijn ouders woont, blijven ze loyaal aan elkaar. Ouders en andere verwanten zijn er een leven lang voor de cliënt en zullen altijd belangrijk voor hem zijn.
   
 • Professionaliteit
  Als begeleider ben je een professionele voorbijganger. Je komt op een later moment in het leven van de cliënt en blijft tijdelijk. Cliënten hebben in hun leven al heel wat begeleiders zien komen en gaan. Het is belangrijk dat je de relatie tussen de cliënt en zijn ouders respecteert en hen goed betrekt bij de ondersteuning van de cliënt. Hoe beter je samenwerkt en investeert in de relatie met ouders en andere verwanten, hoe meer je bereikt.

De rol van de familie van de cliënt is groter geworden door de veranderingen in de zorg. Als de cliënt ondersteuning nodig heeft, kijk je eerst samen met de cliënt en zijn verwant wat hij zelf kan doen. Vervolgens kijk je welke ondersteuning zijn netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers kan bieden. Pas als de cliënt en zijn netwerk het zonder hulp niet kunnen, kom jij als professionele zorgmedewerker in beeld.

 • Autonomie (eigen regie)
  Het is belangrijk dat de cliënt zelf regie kan voeren over zijn eigen leven en zelf kan bepalen wat hij belangrijk vindt: zo sluit de ondersteuning goed aan bij zijn wensen, verwachtingen en verlangens. Wie eigen regie heeft, bepaalt zelf wat wel of niet in zijn leven gebeurt; hij vult zijn leven in op een manier die bij hem past. Ieder mens heeft recht op zeggenschap: het recht om zelf keuzes te maken en zelf te beslissen hoe zijn leven eruitziet. Soms gaat het om grote beslissingen: bijvoorbeeld waar en met wie hij woont, welke vrienden hij heeft, welk werk hij doet of hoe hij zijn vrije tijd invult. Of welke ondersteuning hij krijgt, en waarbij. Nog vaker gaat het om kleine, dagelijkse beslissingen: zoals welke kleren hij draagt en welk broodbeleg hij wil.

In de driehoek met de cliënt en zijn ouders of andere verwanten bespreek je hoe je de cliënt ondersteunt bij zijn eigen regie. Het ondersteuningsplan is een belangrijk middel om het gesprek in de driehoek op gang te brengen en om doelen en afspraken vast te leggen.

© 2021 - Alliade
scrollen