Alliade Onderzoeksatelier

Wat kunnen we leren van uniek Catalaans gezondheidsprogramma?

Begin november waren 18 studenten van Rijksuniversiteit Groningen met vakcoördinator/docent Alain Dekker (hoofd PWO) en gastdocent Roelie Fopma (gedragskundige Talant) op werkbezoek bij collega’s van het Sant-Pau-ziekenhuis en de Catalaanse stichting downsyndroom in Barcelona.

Recht op goede screening en diagnostiek
In het Sant-Pau-ziekenhuis volgden de studenten inspirerende masterclasses over het innovatieve Catalaanse gezondheidsprogramma waarbij mensen met downsyndroom zich jaarlijks kunnen laten screenen op verouderingsaandoeningen. In dit programma krijgen ze dezelfde mogelijkheden aangeboden als mensen in de algemene bevolking. Uitgangspunt: mensen met downsyndroom hebben net als ieder ander recht op goede screening en diagnostiek.

Screening in Nederland vaak lastig
De Talant screening downsyndroom (TSDS) gaat uit van hetzelfde principe. Helaas is zo’n screening in het Nederlandse zorglandschap vaak lastig te bewerkstellingen voor cliënten zonder WLZ-indicatie met behandeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek en veel vastberadenheid hebben de Catalaanse collega’s lokale politici ervan overtuigd dit gezondheidsprogramma vanuit de Catalaanse gezondheidszorg te financieren voor alle mensen met downsyndroom. Een doorbraak.

Rechten van mensen met een beperking
Tijdens het werkbezoek was er ook aandacht voor initiatieven van de Catalaanse stichting downsyndroom om mensen met downsyndroom zo veel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Drie cliënten spraken over hun werk als lid van de Human Rights Assembly, waarin ze de rechten van mensen met een beperking voor het voetlicht brengen. Een van hen vertelde trots over haar toespraak hierover bij de Verenigde Naties in New York.

Wat kunnen we van elkaar leren?
Het werkbezoek (dat plaatsvond met strikte coronamaatregelen) is onderdeel van het vak Dementie & Verstandelijke beperking van het Honours College van Rijksuniversiteit Groningen. Gemotiveerde studenten van diverse opleidingen (van geneeskunde en orthopedagogiek tot biologie en taalwetenschap) leren hierin over de Nederlandse gehandicaptenzorg voor ouder wordende cliënten en ervaren multidisciplinaire samenwerking. Verschillende professionals en familieleden geven een inkijkje in de sector. Om het unieke Nederlandse zorgsysteem nog beter te begrijpen wordt ook in het buitenland gekeken. Hoe is het daar geregeld? Wat kunnen we van elkaar leren?

Minidocumentaire
Als eindopdracht maken de studenten een minidocumentaire over dementie bij downsyndroom. Dit jaar wordt het thema dagbesteding uitgelicht. De documentaire van vorig jaar is te zien op YouTube.

© 2021 - Alliade
Inloggen
scrollen