Alliade Onderzoeksatelier

Onderzoeken PWO in Down+Up

In de laatste editie van het tijdschrift Down+Up van Stichting Downsyndroom wordt uitgebreid aandacht besteed aan de onderzoeken over mensen met downsyndroom die Alliade heeft opgezet of waaraan we deelnemen.

Wat doet Stichting Downsyndroom?
Stichting Downsyndroom (SDS) ondersteunt ouders, familieleden en zorgverleners van kinderen met downsyndroom bij alle fases in het leven. Dat doet ze door informatie te geven en te adviseren over alle aspecten van opvoeden, opgroeien en ouder worden. Een zo goed mogelijk leven en meedoen in de maatschappij zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De stichting geeft elk kwartaal het magazine Down+Up uit.

PWO in Down+Up
In de wintereditie van Down+Up, die deze week verscheen, is er uitgebreid aandacht voor de onderzoeken op het gebied van downsyndroom die de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uitvoert of waaraan we meewerken:

De onderzoeken van PWO richten zich uiteraard niet alleen op mensen met downsyndroom. Zij hebben een hoge kans op dementie en slaapapneu en krijgen te maken met een vroegere en snellere veroudering. Daarom is hier extra aandacht voor. De inzichten in het verloop en de screening en diagnostiek geven ook nieuwe handvatten voor andere mensen met een verstandelijke beperking.

Benieuwd?
Het artikel uit Down+Up vind je in de pdf hieronder:

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen