Alliade Onderzoeksatelier

Mieke Draijer nieuwe bestuursvoorzitter VGN Academie

Op 3 september is Mieke Draijer, geneesheer-directeur van Alliade, benoemd tot bestuursvoorzitter van de VGN Academie. Zij volgt Martin Kirchner op.

Professionaliteit goed inbedden
‘Professionaliteit in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk thema, dat nog niet op alle vlakken even goed is ingebed.’ Met de VGN Academie wil Mieke hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Ontwikkeling e-learnings
Binnen de VGN Academie werken meer dan vijftig zorgorganisaties (waaronder Alliade) samen aan de ontwikkeling van digitale leermaterialen over belangrijke onderwerpen in de gehandicaptenzorg.

 

© 2021 - Alliade