Alliade Onderzoeksatelier

De kracht van creatie: de werkzame elementen van beeldende therapie

Als kinderen zich niet goed met woorden kunnen uiten, kan beeldende therapie een uitkomst zijn. In de Leeuwarder Courant vertelt Liesbeth Bosgraaf, onderzoeker bij PWO en docent-onderzoeker bij NHL Stenden, over de helende werking van creatief bezig zijn.

Niet praten maar je toch begrepen voelen
'Ontspanning is heel vaak de oplossing voor vastlopen,' vertelt Liesbeth, die ruim 20 jaar vaktherapie gaf. Ze werkte onder meer met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, die vaak niet goed onder woorden kunnen brengen wat er in hen omgaat. Bij een beeldend therapeut leren ze zich uiten, hun gedachten en gevoelens te verkennen. Niet door te praten, maar door creatief bezig te zijn met materialen als potlood, verf, klei, hout of metaal.

Het werkt. Maar hoe dan precies?
'Dat het werkt, wist ik uit ervaring. Maar wat dan precies? En hoe dan? En waarom?' Liesbeth had vragen genoeg maar kon moeilijk antwoorden vinden. Daarom startte ze in 2016 met een promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychosociale problemen.

Meer weten?
In het artikel in de Leeuwarder Courant vertelt Liesbeth over de verschillende onderdelen van haar onderzoek en over de eerste bevindingen. Redacteur: José Hulsing - Fotograaf: Niels Westra

 

© 2021 - Alliade