Alliade Onderzoeksatelier

Down en ouder worden: meer kennis nodig

Meer kennis: betere kwaliteit van leven
Zaterdag 16 januari besteedde de Leeuwarder Courant uitgebreid aandacht aan de Talant screening downsyndroom. Deze screening is opgezet om meer kennis te krijgen over de veroudering van mensen met Down. Zo kunnen we de behandeling en begeleiding tijdig aanpassen aan de veranderende behoeftes en behouden cliënten een betere kwaliteit van leven.

Hoe beleeft cliënt John het ouder worden?
In het artikel in de Leeuwarder Courant speelt John een belangrijke rol. John is 56, woont bij Talant in Bolsward en heeft meegedaan aan de pilot van de Talant screening downsyndroom. Johns omzegger Kelly en zijn zus Yvonne vertellen hoe John in het leven staat, hoe hij het ouder worden beleeft en wat hij van zijn deelname aan de screening vond.

Waarom is de screening zo belangrijk?
Alain Dekker, hoofd Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek bij Alliade, geeft in het artikel uitleg over de vervroegde en versnelde veroudering bij mensen met downsyndroom. Ook vertelt hij waar de screening uit bestaat en waarom deze zo belangrijk is.

Tekst artikelen: Goos Bies - Foto's: Marchje Andringa

© 2021 - Alliade