Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: artikel in internationaal wetenschappelijk tijdschrift

Focusgroepen: praktijkervaringen in kaart brengen
Op 20 mei 2019 zijn, tijdens de landelijke startbijeenkomst van het onderzoeksproject over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B, vier focusgroepen gehouden. Met als doel de praktijkervaringen van zorgmedewerkers en familieleden in kaart te brengen.

Ze bespraken:

  1. waarom het belangrijk is om te weten of iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft.
  2. welke signalen ze in hun dagelijkse praktijk herkennen.
  3. welke scholings- en informatie behoefte ze hebben.

Engelstalige vakartikel geaccepteerd
Trots kunnen we vertellen dat het Engelstalige artikel over deze focusgroepen is geaccepteerd en binnenkort zal verschijnen in het internationale tijdschrift Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Nieuwsgierig?
Ben je benieuwd naar de resultaten? Lees hieronder alvast de Nederlandstalige samenvatting van het artikel:

SAMENVATTING

Inleiding
Bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking – (Z)EV(M)B – is dementie moeilijk te onderscheiden van het lage niveau van functioneren. Observeerbare dementiesymptomen zijn bovendien nauwelijks onderzocht.

Doel
Dit onderzoek richtte zich op de:

  1. relevantie van de diagnose dementie bij (Z)EV(M)B
  2. observeerbare symptomen
  3. scholings- en informatiebehoefte van zorgmedewerkers/familieleden

Methode
Er werden vier explorerende focusgroepsessies gehouden met elk 12-13 deelnemers (zorgmedewerkers en familieleden) met ervaring met ouderen met (Z)EV(M)B. Middels thematische analyse werden categorieën en (sub)thema’s uit de transcripten gedestilleerd. Voor onderzoeksvraag 2 werden de genoemde symptomen gecategoriseerd in een symptomenmatrix.

Resultaten

  • Uit de thematische analyse bleek dat deelnemers de diagnose van dementie willen weten voor hun begrip en om geïnformeerde keuzes te kunnen maken (onderzoeksvraag 1).
  • De genoemde symptomen werden geordend in de symptomenmatrix, waarin cognitieve veranderingen en gedragsveranderingen het meest prominent bleken (onderzoeksvraag 2).
  • Deelnemers gaven ook aan dat zij behoefte hebben aan versterking van de scholing, meer kennisontwikkeling en -doorvertaling en ondersteunende organisatorische keuzes en beleid (onderzoeksvraag 3).

Conclusie
Tijdig signaleren en diagnosticeren van dementie maakt het mogelijk om tijdig om in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van de cliënt. Hiervoor is een beter begrip van de symptomen noodzakelijk. Dit onderzoek legt hiervoor het fundament, waarop vervolgonderzoek verder kan bouwen.

De focusgroepen vormen het eerste deelonderzoek van een meer omvattend promotieonderzoek naar dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Op het de projectpagina op het Onderzoeksatelier lees je er meer over.

 

© 2021 - Alliade
scrollen