Alliade Onderzoeksatelier

Lizanne Trenning wint PWO-Scriptieprijs 2020-2021

Bij Alliade vinden elk jaar tal van afstudeeronderzoeken plaats. Om studenten te stimuleren om onderzoek te doen in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg en om doorzettingsvermogen en kwaliteit te belonen, reiken we vanaf nu jaarlijks de PWO-Scriptieprijs uit. Lizanne Trenning, student geschiedenis aan Rijksuniversiteit Groningen, is de winnaar van het academische jaar 2020-2021.

Welke ontwikkelingen hebben de hedendaagse gehandicaptenzorg gevormd?
Hoe keken we in de afgelopen decennia naar mensen met een verstandelijke beperking? Welke zorg kregen ze, in welke omgeving woonden ze en wie speelden een bepalende rol in de behandeling en begeleiding? Hoe werd de sector de gehandicaptenzorg zoals we die nu kennen? Lizanne Trenning onderzocht dit voor haar bachelorscriptie. Hierin schetst ze de naoorlogse ontwikkelingen in de Noord-Nederlandse gehandicaptenzorg, waarbij Maartenswouden in Drachten en Borneroord in Beetsterzwaag (die in 2002 opgingen in Talant) als voorbeelden dienden.

Waarom ontvangt Lizanne de prijs?
De jury prees Lizannes gedegen aanpak en het scherpe oog waarmee ze relevante informatie uit kasten vol archiefmateriaal heeft gehaald. Lizanne interviewde ook oud-betrokkenen, zoals artsen, gedragskundigen, begeleiders en familieleden van cliënten. De combinatie van archiefonderzoek en verhalen uit de praktijk leidde tot een prachtig overzicht van de ontwikkelingen in de zorg: van defectmodel naar ontwikkelingsmodel en vervolgens naar burgerschapsmodel.

Historisch onderzoek: wat is de relevantie?
Als we als organisatie en sector weten waar we vandaan komen, begrijpen we beter waarom we nu doen wat we doen. Kennen we de historische ontwikkelingen, dan weten we dat de huidige visie en manier van werken gebaseerd zijn op zeer bewuste keuzes. Kortom: ken je geschiedenis en begrijp het heden.

Eervolle vermelding voor Helena van Willigenburg
Een eervolle vermelding was er voor Helena van Willigenburg, verpleegkundig specialist in opleiding en werkzaam bij Meriant. Zij deed onderzoek naar alcoholgebruik in het verpleeghuis. Ook de kwaliteit van haar onderzoek en scriptie was zeer hoog.

Een scriptie. En nu?
Lizanne werkt haar scriptie momenteel uit tot een vakartikel dat ze zal indienen bij een geschiedwetenschappelijk tijdschrift. In augustus krijgt ze de Scriptieprijs uitgereikt door Elze Vonk, lid van de Raad van Bestuur van Alliade.

Jury en criteria PWO-Scriptieprijs
De jury bestond uit Mieke Draijer (geneesheer-directeur van Alliade) en Alain Dekker (hoofd PWO). Ze namen alle scripties door die tussen mei 2020 en mei 2021 zijn afgerond met een 7 of hoger. De criteria die de jury woog: de wetenschappelijke kwaliteit, de relevantie voor Alliade en de persoonlijke groei van de student.

© 2021 - Alliade
scrollen