Alliade Onderzoeksatelier

Onderzoeksartikel screeningsinstrument slikproblemen in NTZ

Op 15 juni verscheen de zomereditie van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (NTZ), hét vakblad voor de gehandicaptenzorg. Vanuit Alliade kunnen we er trots op zijn dat hierin het onderzoeksartikel van Marloes Schüller-Korevaar en Susanna van der Woude, beiden logopedist bij Talant en onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO), is opgenomen.

Slikproblemen screenen met valide en betrouwbaar instrument
Het artikel in NTZ gaat over het onderzoek waarin Marloes en Susanna een screeningsinstrument ontwikkelden om risico’s op slikproblemen (dysfagie) vast te stellen bij mensen met een verstandelijke beperking*. Begeleiders brengen aan de hand van een vragenlijst de risico’s in kaart. Is er sprake van een risico? Dan wordt de cliënt automatisch doorverwezen naar de logopedist, die vervolgens een behandeling kan starten of eet- en drinkadviezen kan geven. Met het onderzoek wordt aangetoond dat het instrument veelbelovend is, maar dat er ook verbeterpunten zijn.

Ga naar het artikel op de website van NTZ.

Kwaliteitskeurmerk
De publicatie van het artikel betekent ook een kwaliteitskeurmerk. Voordat het in NTZ verscheen, is het namelijk kritisch doorgenomen en akkoord bevonden door verschillende deskundigen op het gebied van gehandicaptenzorg en onderzoek.

Waarom is het screenen van slikproblemen belangrijk?
Slikproblemen komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel voor. Van de 50-plussers heeft meer dan 50% slikproblemen. Toch werden naar de logopedisten van Talant maar weinig cliënten met slikproblemen doorverwezen. Dit wijst erop dat ze in de dagelijkse praktijk vaak over het hoofd worden gezien.

Slikproblemen kunnen verschillende gevolgen hebben, variërend van minder plezier in eten, obstipatie, ondervoeding en uitdroging tot luchtwegblokkades en longontsteking, met een hoge kans op ernstige ziekte en zelfs overlijden. Het is belangrijk dat voor iedere cliënt het risico op slikproblemen bekend is, zodat gezondheidsproblemen en verlies van kwaliteit van leven kunnen worden voorkomen.

Vervolgonderzoek: screeningsinstrument optimaliseren
Binnenkort start een vervolgonderzoek om het instrument te verbeteren en de werking nog beter wetenschappelijk te onderbouwen.

* Het onderzoek is een omvangrijk project waaraan meerdere PWO’ers meewerk(t)en: naast Marloes en Susanna zijn dat Alain Dekker, Andrea Fokkens, Angelique Galema, Ans Hovenkamp, Nienke Verheij en Baukelina Vries.

 

Van der Woude, S. et al. Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB): ontwikkeling en eerste validering. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. 2021 (2): p.50–65.

© 2021 - Alliade
scrollen