Alliade Onderzoeksatelier

Rixt Huls en Roelie Fopma winnen PWO-Stimuleringsprijs 2020-2021

Sinds 2020 reikt Alliade jaarlijks de PWO-Stimuleringsprijs uit. Het is een pluim voor mensen die zich buitengewoon hebben ingespannen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en een bijzondere groei en gedrevenheid hebben laten zien. Op 26 augustus ontvingen Rixt Huls, arts verstandelijk gehandicapten bij Talant, en Roelie Fopma, gedragskundige bij Talant, de prijs uit handen van Elze Vonk, lid van de Raad van Bestuur.

Onderzoek naar verstandelijke beperking en veroudering
Rixt en Roelie zijn twee van de drijvende krachten achter de Talant Screening Downsyndroom (TSDS), waarmee de veroudering van cliënten met downsyndroom breed en multidisciplinair in kaart wordt gebracht en wordt gemonitord, zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op hun veranderende behoeften en wensen.

Rixt is daarnaast kartrekker van het WatchPAT-project. Hierbij wordt onderzocht of het WatchPAT-slaaphorloge geschikt is om slaapapneu vast te stellen bij volwassenen met downsyndroom, zodat ze geen belastende slaaponderzoeken hoeven te ondergaan.

Roelie is naast de TSDS betrokken bij een aantal andere onderzoeken op het gebied van verstandelijke beperking en veroudering, zoals het onderzoek naar dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Passie voor het vak, enthousiasme en doorzettingsvermogen
Beiden hebben laten zien dat de lastige, vaak remmende omstandigheden die corona met zich meebracht niet tot stilstand hoeven te leiden en dat je met passie voor je vak, enthousiasme, aanpakken en doorzetten veel kunt bereiken.

Passage uit het juryrapport over Rixt:

‘Je laat zien dat druk zijn geen excuus is om stil te staan en dat je door de juiste inhoudelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen veel extra kunt betekenen voor de cliënten die je dierbaar zijn.’

Passage uit het juryrapport over Roelie:

‘Je bent iemand die praktijkproblemen signaleert, nieuwe onderzoeken daarover aanjaagt en een onmisbaar teamlid is in de uitvoering daarvan. Zonder jouw nuchtere en proactieve bijdrage zouden veel projecten niet staan waar ze nu staan.’

Prijs, jury en criteria
De prijs bestaat uit een cadeaubon, een ingelijste oorkonde, een ruimtelijk beeldje en een kunstwerk gemaakt door een cliënt van Atteljee in Leeuwarden.

De jury bestond dit jaar uit Mieke Draijer (voormalig geneesheer-directeur van Alliade) en Alain Dekker (hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek). Ze namen alle lopende onderzoeksprojecten van 2020-2021 onder de loep en keken naar de persoonlijke groei, het onderscheidend karakter en buitengewone verdiensten van de onderzoekers, de voortgang van de onderzoeken en de omstandigheden waarin de onderzoeken plaatsvonden.

Verdieping en kwaliteitsverbetering
Met de PWO-Stimuleringsprijs wil Alliade een onderzoeksgerichte houding bevorderen. Onderzoek is leuk, interessant en haalbaar. Bovendien biedt het medewerkers verdieping in hun vak en draagt het bij aan een betere kwaliteit en verdere ontwikkeling van de zorg en aan een betere kwaliteit van leven voor de cliënt van vandaag en morgen.

PWO-Scriptieprijs 2020-2021
In mei was de winnaar van de Scriptieprijs 2020-2021 al bekendgemaakt: student geschiedenis Lizanne Trenning met haar bachelorscriptie over de naoorlogse ontwikkelingen in de Noord-Nederlandse gehandicaptenzorg, waarbij Maartenswoude in Drachten en Borneroord in Beetsterzwaag (die in 2002 opgingen in Talant) als voorbeelden dienden. Ook Lizanne ontving op 26 augustus haar prijs (een luxe pen met inscriptie, een ingelijste oorkonde en een ruimtelijk beeldje) uit handen van Elze Vonk.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen