Alliade Onderzoeksatelier

Wereld Alzheimer Dag: artikel over BPSD-DS II in NTZ

Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag: de jaarlijkse dag waarop er wereldwijd extra aandacht is voor dementie. Ook binnen Alliade speelt dementie een grote rol. Natuurlijk binnen de zorg, maar ook binnen onderzoek, bijvoorbeeld bij de BPSD-DS, een evaluatieschaal waarmee bij mensen met downsyndroom gedragsveranderingen in kaart worden gebracht die op dementie kunnen wijzen.

Dementie pas laat herkend
Bij dementie denk je al gauw aan geheugenverlies. Maar bij mensen met downsyndroom is dit vaak een minder opvallend symptoom. Hierdoor wordt dementie bij hen vaak laat herkend, waardoor ze ook pas laat aangepaste ondersteuning en behandeling krijgen.

Gedragsveranderingen belangrijke symptomen
Gedragsveranderingen zijn bij mensen met downsyndroom belangrijkere symptomen. Maar over het verband met dementie is weinig bekend, waardoor er vaak alsnog niet tijdig en adequaat wordt gereageerd. Daarom is de BPSD-DS ontwikkeld.

Betrouwbaar hulpmiddel
In een eerste onderzoek is gekeken welke gedragsveranderingen vroege alarmbellen zijn voor dementie bij mensen met downsyndroom. Die vormen van gedrag zijn opgenomen in de BPSD-DS evaluatieschaal. In een tweede onderzoek is de schaal verder getoetst en geoptimaliseerd, zodat het nu een betrouwbaar hulpmiddel is dat goed bruikbaar is in de praktijk.

Meer weten?
Op de onderzoekspagina lees je meer over de BPSD-DS evaluatieschaal. Mooi detail: op Wereld Alzheimer Dag 2021 verscheen het vakartikel over het tweede onderzoek in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (alleen voor abonnees). Er is ook een samenvatting beschikbaar (ook toegankelijk voor niet-abonnees).

© 2021 - Alliade
scrollen