Alliade Onderzoeksatelier
Let op! Ben je bachelor- of masterstudent en wil je afstudeeronderzoek doen bij Alliade? Vul dan het studentenformulier in.


Onderzoek doen samen met Alliade
Met een eigen afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) heeft Alliade veel expertise in huis als het gaat om onderzoek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. We doen zelf onderzoek, maar werken ook regelmatig mee aan projecten van andere organisaties, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Omdat een project niet alleen de onderzoeker moet ‘helpen’, maar ook ten goede moet komen aan de cliënten en medewerkers van onze organisatie. Deelname aan onderzoek betekent voor ons bovendien meer dan alleen het aanleveren van ‘inclusies’ voor een project.

Eisen aan onderzoek
De onderzoeken waaraan we meewerken, moeten voldoen aan een aantal eisen. Daarom bekijkt de Toetsings- en adviescommissie van Alliade of jouw onderzoek:

 • aansluit bij de onderzoekslijnen van PWO
  • onderzoekslijn 1: Veroudering en dementie
  • onderzoekslijn 2: Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling
 • voldoende wetenschappelijke kwaliteit heeft
 • (klinische) relevant is
 • haalbaar en uitvoerbaar is binnen Alliade
 • voldoet aan wet- en regelgeving
 • voldoet aan de voorwaarden voor samenwerking met Alliade en PWO

Een voorstel indienen
Wil je een onderzoeksidee of onderzoeksvoorstel indienen? Vul dan 1 van deze formulieren in:

 • Beknopt onderzoeksidee 
  Gebruik dit formulier voor een voorstel op hoofdlijnen voor een gezamenlijk onderzoeksidee of subsidieaanvraag.
   
 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
  Gebruik dit formulier wanneer je Alliade wilt vragen deel te nemen aan een startend of lopend onderzoek dat al is goedgekeurd. Je kunt je uitgebreide onderzoeksvoorstel inclusief ethische toetsing, financiering en andere relevante documenten meesturen als bijlage.
Stuur je volledig ingevulde onderzoeksidee of uitgewerkte onderzoeksvoorstel mét eventuele bijlages naar  pwo@alliade.nl.

 

Het PWO-secretariaat controleert of je aanvraag volledig is en neemt contact met je op wanneer er informatie ontbreekt of wanneer er onduidelijkheden zijn.

Toetsing van je voorstel
Het idee of voorstel dat je hebt ingediend, wordt besproken tijdens de vergadering van de Toetsings- en adviescommissie (TAC), in volgorde van binnenkomst. De TAC neemt per aanvraag 1 van deze besluiten, bij meerderheid van stemmen:

 • bezwaar (we wijzen je aanvraag af) 
 • aanhouden (we hebben een aantal vragen of verbeterpunten voor je) 
 • verklaring geen bezwaar (je project moet nog worden goedgekeurd door de directie)

De secretaris van de TAC koppelt in de week na de vergadering het besluit van de commissie per mail aan je terug.

Vertrouwelijkheid en privacy
Met het indienen van de aanvraag bij de Toetsings- en adviescommissie, ga je ermee akkoord dat de (persoons)gegevens in de aanvraag worden gebruikt en bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De gegevens worden alleen gedeeld met de commissieleden. De commissieleden gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de aanvragen en de informatie die erin verstrekt wordt. Deze informatie wordt niet buiten de commissie verspreid. De gegevens worden gearchiveerd in een afgeschermde omgeving (alleen toegankelijk voor commissieleden) binnen het beveiligde netwerk van Zorggroep Alliade.

Deadlines
In 2021 komt de Toetsings- en adviescommissie vijf keer bij elkaar. Aanvragen moeten twee weken voor de vergadering binnen zijn bij het secretariaat van PWO.

Deadline aanvragen (vóór 14:00 uur)  Datum vergadering  Terugkoppeling beslissing
 donderdag 8 april  donderdag 22 april  26 april - 2 mei
 donderdag 10 juni  donderdag 24 juni  28 juni - 4 juli
 donderdag 9 september  donderdag 23 september  27 september - 3 november
 donderdag 4 november  donderdag 18 november  22 - 28 november

 

© 2021 - Alliade