Alliade Onderzoeksatelier

Toetsingscriteria TAC

De TAC toetst onderzoeksvoorstellen op:

1. Onderzoekslijnen van PWO

Sluit het onderzoek aan bij een of beide onderzoekslijnen van PWO?

 • Veroudering en dementie
 • Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling

2. Wetenschappelijke criteria

 • Zijn de motivatie en het gestelde kennishiaat gedegen wetenschappelijk onderbouwd door literatuuronderzoek?
 • Zijn de onderzoeksvragen helder geformuleerd en voldoende afgebakend?
 • Worden de juiste wetenschappelijke methodes gebruikt?
 • Is er sprake van een systematische werkwijze?

3. Relevantie voor Alliade

 • Draait het onderzoek om een kennishiaat in de ouderen- of gehandicaptenzorg?
 • Hebben de beoogde uitkomsten toegevoegde waarde voor de cliënt van vandaag of morgen of voor zijn begeleiders, behandelaren of verwanten?

4. Haalbaarheid en uitvoerbaarheid binnen Alliade

 • Is de tijdsplanning realistisch?
 • Is de personele inzet realistisch?
 • Kan het onderzoek worden gefinancierd?
 • Is er voldoende draagvlak en capaciteit bij de zorgonderdelen en locaties waar het onderzoek zou plaatsvinden?

5. Wet- en regelgeving

 • Moet de aanvrager de volledige procedure doorlopen bij de Medisch-Etische Toetsingscommisie (METc)? Dit geldt voor projecten die vallen onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).
 • Weet de aanvrager dat hij of zij zijn of haar onderzoeksgegevens moet beheren en verwerken met de beveiligde webapplicatie REDCap?
 • Is de aanvrager zich ervan bewust dat hij of zij de privacy van de deelnemers in acht moet nemen? Bijvoorbeeld door te pseudonimiseren en duidelijke afspraken te maken over het verwerken en delen van data.
 • Weet de aanvrager dat informatie rondom het onderzoek helder en eenvoudig leesbaar moet worden geformuleerd?​

6. Voorwaarden voor samenwerking 

 • Weet de aanvrager dat wij onderzoek doen op basis van gelijkwaardigheid en dat onderzoek ten goede moet komen aan de cliënten en medewerkers van onze organisatie? Dit houdt in dat:
  • PWO informatie over je onderzoek plaatst op het Onderzoeksatelier van Alliade dat voor iedereen toegankelijk is.
  • deelnemers en wettelijk vertegenwoordigers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, tijdens en na afloop van het onderzoeksproject, terugkoppeling krijgen over de resultaten.
  • PWO na afloop van het onderzoek een Nederlandse samenvatting krijgt van je onderzoek volgens een vast sjabloon, die openbaar gepubliceerd wordt op het Onderzoeksatelier.
  • resultaten van je onderzoek worden gepubliceerd in een open access vaktijdschrift en via het Onderzoeksatelier. We werken niet mee aan onderzoeken die niet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
  • een medewerker van PWO co-auteur wordt van de vakpublicatie wanneer er sprake is van een grote bijdrage aan het project door de afdeling of de organisatie, bijvoorbeeld in de uitvoering, organisatie of interpretatie.
  • Alliade/PWO wordt vermeld (met logo of in tekst) bij uitingen van het project, zoals op een projectwebsite, nieuwsbrief, presentatie of poster.
  • resultaten in een scholingsactiviteit (zoals een minicollege, referaat of workshop) worden gedeeld voor medewerkers van Alliade (maximaal 2 keer per jaar).

 

© 2021 - Alliade
scrollen