Alliade Onderzoeksatelier

Heeft Talant het kaf of het koren?

OA_Talant kaf of koren .jpg

In 2011 merkte Talant dat er een wildgroei was aan methodieken om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden. Deze waren niet allemaal goed geïmplementeerd. Ook werden ze niet allemaal voor de juiste mensen gebruikt.

Daarnaast zorgden al die methodieken voor veel vraag naar scholingen en dat begon nogal duur te worden. Daarom is er gekozen voor 16 voorkeursmethodieken. Maar dat zorgde ook voor vragen en onduidelijkheden. Zo was niet duidelijk wat de kwaliteit was van iedere methodiek. En waren er vragen over de selectie en de implementatie. Tijd voor een onderzoek. 

Factsheet

Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?

In 2011 merkte Talant dat er een wildgroei was aan methodieken om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden. Deze methodieken waren niet allemaal goed geïmplementeerd en werden niet allemaal voor de juiste mensen gebruikt. Ook zorgden al die methodieken voor veel vraag naar scholingen en dat begon nogal duur te worden. Daarom koos de organisatie voor 16 voorkeursmethodieken. Maar dat zorgde ook voor vragen en onduidelijkheden. Zo was niet duidelijk wat de kwaliteit was van iedere methodiek. En waren er vragen over de selectie en de implementatie. Om duidelijkheid te krijgen, gaf de directie van Talant opdracht voor dit onderzoek. 

Wat was de opdracht?

Het onderzoek bestond uit 4 deelopdrachten:

  • Onderzoek welke methodieken er zijn in Nederland in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Bepaal wat er bekend is over de effectiviteit van deze methodieken.
  • Bepaal wat er bekend is over de effectiviteit van de 16 voorkeursmethodieken van Talant.
  • Geef aanbevelingen over de implementatie van methodieken binnen Talant.

Wie gaf de opdracht voor het onderzoek?

De directie van Talant.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  • er is een litartauuronderzoek gedaan
  • er zijn mensen geïnterviewd
  • bij beide onderddelen heeft een referentiegroep van 12 professionals van Talant meegedacht en input gegeven

Waar en wanneer is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek is uitgevoerd tussen april 2015 en juni 2016 met mensen van verschillende locaties van Talant. 

Wat waren de belangrijkste conclusies van het onderzoek?

Opvallend was hoeveel methodieken er zijn en hoe weinig onderzoek er is gedaan naar hoe effectief die methodieken zijn. Een andere belangrijke conclusie was dat een goede implementatie erg belangrijk is. 

Wat is er met de conclusies gebeurd?

Het onderzoek leverde erg waardevolle informatie op. Maar helaas kon Talant met deze conclusies nog niet bepalen of ze de goede methodieken gebruiken. Daarvoor moest eerst een andere vraag beantwoord worden: welke 'bouwstenen' zitten er in een methodiek? Dat was de aanleiding voor het vervolgonderzoek bouwstenen voor basismodel.

Hoe is het onderzoek gefinancierd?

Dit onderzoek is gefinancierd door de afdeling PWO van Alliade.

© 2021 - Alliade