Alliade Onderzoeksatelier

Evaluatie (h)erken wie ik ben

Status:    
Afgerond
OA-herken wie ik ben.png

Een evaluatie met kwalitatieve interviews naar hoe de cliënten van Meriant de uitwerking van de visie ervaren.

Na een periode van bezuinigingen en vernieuwingen startte Meriant in 2016 een traject om de zorg voor ouderen te innoveren. Samen met cliënten, familie en medewerkers werd de nieuwe visie ontwikkeld: ‘(H)erken wie ik ben’. De visie is vertaald naar 4 uitgangspunten. In de eerste 4 maanden van 2017 is in totaal met 155 mensen gesproken.

Factsheet

Wat is (H)erken wie ik ben?

‘(H)erken wie ik ben’ is de visie van Meriant. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • vraag mij wat ik wil
 • ik wil zelf blijven doen wat ik kan
 • ik wil zelf bepalen
 • ik wil mijn levensritme aanhouden

Wat was de onderzoeksvraag?

Hoe ervaren clienten van Meriant de visie in de praktijk?

Wie gaf de opdracht voor het onderzoek?

De directie van Meriant.

Wat was de onderzoeksmethode?

Er zijn verschillende methoden gebruikt:

 • Interviews met 25 cliënten.
 • Spiegelbijeenkomsten waarbij 110 personen aanwezig waren: cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.
 • Gespreksgroepen met 5 verwanten, 7 vrijwilligers en 8 medewerkers.

Wat waren de uitkomsten?

Vraag me wat ik wil

 • Bewoners wordt gevraagd om te vertellen wat ze belangrijk vinden.
 • Bewoners vinden het lastig om hun wensen te vertellen. Dat zijn ze vaak niet gewend.
 • Sommige bewoners kunnen door bijvoorbeeld dementie moeilijk vertellen wat ze willen.
 • De meeste medewerkers blijken te weten wat cliënten willen.

Zelf blijven doen wat ik kan

 • Bewoners worden gestimuleerd om zelf te doen wat ze nog kunnen. Een aantal bewoners is dit echt opgevallen.
 • Medewerkers weten wat cliënten zelf kunnen.
 • De meeste verwanten en vrijwilligers vinden het stimuleren van bewoners positief.

Zelf bepalen

 • Ongeveer de helft van de bewoners geeft aan hoe ze de zorg wil. De andere helft doet het (niet) meer omdat de medewerkers het wel weten.
 • Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de invulling van hun dag.
 • Omdat medewerkers wel weten hoe bewoners het willen, vragen ze de bewoners niet altijd.

Eigen levensritme

 • De meeste bewoners kunnen hun eigen levensritme bepalen.
 • Eten, verzorgen en opstaan gebeurt wel vaak op dezelfde tijden en dat ervaren bewoners als prettig.
 • Medewerkers geven aan dat zij door werkdruk het soms lastig vinden om het ritme van de bewoners te volgen.

Wanneer is het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vond plaats in de eerste 4 maanden van 2017.

Wat waren de belangrijkste conclusies van het onderzoek?

(H)erken wie ik ben helpt om de zorg bij Meriant te verbeteren. Het kan immers altijd nog beter:

 • Nog meer en beter in gesprek met elkaar de dagelijkse zorg afstemmen: medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers.
 • Ook aandacht voor de kleine dingen die het leven prettig kunnen maken.
 • Meriant gaat medewerkers helpen om nog beter te achterhalen wat bewoners belangrijk vinden.

Uitgevoerd door

Andrea Fokkens

Andrea is senior onderzoeker bij PWO. Als gezondheidswetenschapper is ze betrokken bij de begeleiding en uitvoering van verschillende onderzoeksprojecten.

 

In de zorg spelen veel aspecten en continue veranderingen mee. Daarom is het belangrijk om te blijven ontwikkelen, evalueren en leren. Dat kan door goed in beeld te hebben of te krijgen wat effecten, ervaringen en verbeterpunten zijn. Daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek dat dicht bij de praktijk staat, waarbij de praktijk zoveel mogelijk betrokken wordt en waarbij de resultaten toepasbaar zijn. Niet alleen vanuit het oogpunt van de cliënt trouwens, maar ook zeker vanuit zorgverleners.

 

Meer weten over Andrea? Bekijk haar LinkedIn-profiel.

Bekijk alle onderzoeken van Andrea Fokkens

Geke Dijkstra

Als hoofd TGO bij het UMCG was Geke al betrokken bij verschillende onderzoeken die binnen Alliade zijn uitgevoerd. Tegenwoordig is ze Coördinator onderzoek bij het Onderzoeksatelier Alliade.

Met de input van het team en de rest van de organisatie, maakt Geke het beleid van het Onderzoeksatelier. Ze haalt onderzoeksvragen op uit de organisatie (en uit andere organisaties) en zorgt ervoor dat ze worden uitgevoerd. Ook denkt en werkt Geke inhoudelijk nog steeds mee met verschillende onderzoeken. 

Het is belangrijk om te weten waarom dingen worden gedaan zoals ze worden gedaan. Onderzoek kan helpen dat te onderbouwen. Of bijdragen aan de keuze om iets te veranderen. 

meer weten over Geke? Bekijk haar LinkedIn-profiel.

Bekijk alle onderzoeken van Geke Dijkstra

Jeanet Landsman

Jeanet is senior onderzoeker bij PWO. Als gezondheidswetenschapper is ze de spin in het web van het onderzoek naar het basisbegeleidingsmodel BRAVO.

Bekijk alle onderzoeken van Jeanet Landsman

Zinzi Pardoel

UMCG, afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek

Bekijk alle onderzoeken van Zinzi Pardoel

© 2020 - Alliade