Alliade Onderzoeksatelier

Screeningsinstrument Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB)

Slikproblemen komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel voor. Van de 50-plussers heeft meer dan 50% slikproblemen. Toch werden maar weinig cliënten met slikproblemen doorverwezen naar de logopedisten van Talant. Zij vermoedden dat veel problemen rond verslikken in de dagelijkse praktijk over het hoofd worden gezien.

Marloes Schüller-Korevaar en Susanna van der Woude ontwikkelden een screeningsinstrument waarmee begeleiders snel en eenvoudig het risico op slikproblemen in kaart kunnen brengen. Als hierbij bijzonderheden aan het licht komen, volgt een observatie door een logopedist.  Met hun onderzoek toonden Marloes en Susanna aan dat dit een veelbelovend hulpmiddel is.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Slikproblemen: gevolgen voor gezondheid en kwaliteit van leven
Slikproblemen kunnen verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënt. Variërend van minder plezier in eten, obstipatie, ondervoeding en uitdroging tot luchtwegblokkades en longontsteking, met een hoge kans op ernstige ziekte en zelfs overlijden.

Veel slikproblemen niet gesignaleerd
De vakgroep logopedie van Talant vermoedde dat veel slikproblemen niet werden gesignaleerd, maar periodiek screenen van alle cliënten door logopedisten is praktisch niet haalbaar. Daarom ontwikkelden Marloes en Susanna een snel en eenvoudig screeningsinstrument waarmee begeleiders de risico's van de cliënt in kaart brengen.

Wat is het onderzoeksdoel?

Het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking, dat kan worden gebruikt door begeleiders.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het project bestaat uit twee deelonderzoeken:

SD-VB I: ontwikkeling en eerste validatie

In dit onderzoek is een nieuw Screeningsinstrument Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB) ontwikkeld, op basis van bestaande screeningsinstrumenten, de beperkte literatuur die over dit onderwerp beschikbaar is en klinische ervaringen van logopedisten en artsen uit de gehandicaptenzorg. Na een eerste aanscherping van de lijst werd het SD-VB afgenomen bij 1064 cliënten van Talant en vervolgens geoptimaliseerd. Hiervoor vergeleken de onderzoekers de uitkomsten van het SD-VB met de veelgebruikte Dysphagia Disorder Survey (DDS).
 

SD-VB II: verdere toetsing en optimalisatie

In deze studie wordt het SD-VB verder getoetst en geoptimaliseerd door de volgende 3 punten te onderzoeken:

  • Worden de juiste cliënten geselecteerd?
  • Betrouwbaarheid (test-hertest en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid)
  • Andere risicofactoren voor dysfagie

Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

De 2 deelonderzoeken zijn apart beschreven. Je vindt ze onderaan deze pagina. Bij deze deelprojecten vind je ook de resultaten, conclusies en de vakartikelen over de onderzoeken.

© 2021 - Alliade
scrollen