Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: literatuuronderzoek Deelonderzoek

Waarom werd literatuuronderzoek gedaan?

In dit literatuuronderzoek is systematisch gezocht naar studies die dementiesymptomen beschrijven bij mensen met (Z)EV(M)B. De relevante symptomatische veranderingen werden uit deze studies gehaald en beschreven in een artikel.

Factsheet

Wat was de onderzoeksvraag?

Welke observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B staan beschreven in de literatuur?

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Om systematisch naar relevante studies te kunnen zoeken, ontwikkelden de onderzoekers een zoekstrategie met zoektermen voor (Z)EV(M)B en dementie. Ze pasten deze zoekstrategie toe in drie databases, wat 625 artikelen opleverde. Daarna volgde een screeningprocedure om vast te stellen welke artikelen dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B beschreven.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Uit de literatuur blijkt dat een beperkt aantal van 11 studies (gedeeltelijk) dementiesymptomen bij (Z)EV(M)B beschrijft. Deze studies rapporteerden voornamelijk gedragsmatige en psychologische veranderingen zoals apathie, agressie, en prikkelbaarheid. In mindere mate werden dementiesymptomen zoals geheugenverlies en achteruitgang in taalvaardigheden beschreven.

Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een Engelstalig artikel dat is verschenen in het internationale tijdschrift Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (JARID). Je vindt het aan de rechterkant van deze pagina onder Documenten. Op dit moment wordt gewerkt aan een Nederlands artikel.

© 2021 - Alliade
scrollen