Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: dossieronderzoek Deelonderzoek

Waarom wordt er dossieronderzoek gedaan?

Tijdens het dossieronderzoek wordt systematisch in cliëntdossiers gezocht naar medische, gedragskundige en motorische signalen van veroudering en dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Factsheet

Wat is de onderzoeksvraag?

Wat zijn signalen van veroudering en dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De onderzoekers verzamelen aan de hand van een codeerschema relevante data. Het codeerschema is samengesteld op basis van:

  • literatuur over differentiaaldiagnostiek van dementie bij mensen met downsyndroom en een lichte of matige verstandelijke beperking en dementie bij mensen zonder verstandelijke beperking
  • aangevuld met aspecten uit de focusgroepen (stap 1) en het literatuuronderzoek (stap 2)
  • aangevuld met relevante aspecten uit een pilotstudie van drie dossiers per deelnemende zorgorganisatie voorafgaand aan het grotere dossieronderzoek

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels is er toestemming voor het raadplegen van 200 cliëntdossiers, waarvan 24 binnen Talant. De onderzoekers zijn gestart met de dataverzameling.

© 2021 - Alliade
scrollen