Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: enquêtes en interviews Deelonderzoek

Waarom werden enquêtes en interviews afgenomen?

De onderzoekers namen enquêtes en interviews af met met artsen, gedragskundigen, paramedici, begeleiders en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B om de praktijkkennis en -ervaringen in kaart te brengen. Hierbij lag de focus op het identificeren van symptomatische veranderingen over de tijd.

Factsheet

Wat is de onderzoeksvraag?

Welke dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B worden er in de praktijk geobserveerd?  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Enquêtes
In augustus 2020 nodigden de onderzoekers zorgmedewerkers en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B uit om mee te doen aan een enquête. Deze konden ze tot begin november invullen. In de enquête werd specifiek gevraagd of ze sinds (het vermoeden van) dementie veranderingen zagen op het gebied van cognitie, gedrag, bewegingsvaardigheden en bijkomende aandoeningen zoals epilepsie. 13 familieleden en 87 zorgmedewerkers (van wie 23 werkzaam bij Talant) namen hieraan deel.

Interviews
Artsen, gedragskundigen, paramedici en begeleiders met veel ervaring op het gebied van (Z)EV(M)B en dementie werden uitgenodigd voor een interview over dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B. Uiteindelijk zijn 17 zorgmedewerkers (van wie 3 werkzaam bij Talant) geïnterviewd.

Wat is de stand van zaken?

De onderzoekers analyseren de enquêtes en interviews op dit moment.

© 2021 - Alliade
scrollen