Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: relevante items uit VB-dementielijsten Deelonderzoek

Waarom wordt gekeken naar de huidige VB-dementielijsten?

De onderzoekers willen relevante items identificeren in dementielijsten die op dit moment worden gebruikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze lijsten zijn grotendeels ongeschikt voor mensen met (Z)EV(M)B. De onderzoekers gaan een aantal veelgebruikte lijsten afnemen bij 40 mensen met (Z)EV(M)B om vast te stellen welke items voor hen relevant zijn en welke voor hen onbruikbaar zijn.​

Factsheet

Wat is de onderzoeksvraag?

Welke items uit de dementielijsten voor VB zijn relevant voor mensen met (Z)EV(M)B?​

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wie werden geinterviewd?
De onderzoekers nodigden familieleden en begeleiders van mensen met (Z)EV(M)B tussen 30 en 45 jaar zonder dementie uit om deel te nemen aan een interview waarin de items van vier veelgebruikte dementievragenlijsten werden doorgenomen:

  • Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH)
  • Gedrags- (Behaviour) en Psychologische Symptomen van Dementie bij DownSyndroom (BPSD-DS)
  • Dementievragenlijst voor verstandelijk gehandicapten (DVZ)
  • Sociale redzaamheidsschaal (SRZ)

Wie namen de interviews af?
De interviews werden afgenomen door een gedragskundige of psychologisch medewerker. Een onderzoeker was als ‘vlieg op de muur’ aanwezig om de antwoorden en opmerkingen te noteren.

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels hebben 41 interviews plaatsgevonden. De ingevulde vragenlijsten worden op dit moment geanalyseerd.

© 2021 - Alliade
scrollen