Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: Delphipanel Deelonderzoek

Waarom vindt er een Delphipanel plaats?

Wat is een Delphipanel?
Een Delphipanel bestaat uit een groep experts aan wie wordt gevraagd hun mening te geven over een bepaald onderwerp.

Wat bespreekt het Delphipanel binnen dit onderzoek?
Bij dit onderzoek gaat het om deskundigen uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg die zich uitspreken over de lijst met relevante dementiesymptomen voor mensen met (Z)EV(M)B die is samengesteld op basis van eerdere stappen (focusgroepen, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, enquêtes, interviews en de screening van VB-dementielijsten).

Factsheet

Wat is de onderzoeksvraag?

Welke items/symptomen vinden experts uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg relevant voor de ontwikkeling van een nieuwe lijst met signalen/symptomen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op basis van eerdere stappen hebben de onderzoekers een lijst samengesteld met dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B. Het multidisciplinaire Delphipanel (met deskundigen uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg) evalueert de lijst, brengt in kaart wat er nog mist en breidt de lijst zo nodig uit. De symptomenlijst wordt in meerdere rondes verder verfijnd en geoptimaliseerd totdat de panelleden consensus hebben bereikt.

Wat is de stand van zaken?

Het Delphipanel gaat van start zodra de eerdere stappen (focusgroepen, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, enquêtes, interviews en de screening van VB-dementielijsten) zijn afgerond en de onderzoekers een lijst hebben opgesteld met (mogelijk) relevante dementiesymptomen voor mensen met (Z)EV(M)B.

© 2021 - Alliade
scrollen