Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: eerste toetsing relevantie dementiesymptomen Deelonderzoek

Waarom is er een eerste toetsing van de relevantie van de dementiesymptomen?

Op basis van eerdere stappen hebben de onderzoekers een lijst opgesteld met dementiesymtomen die voor mensen met (Z)EV(M)B relevant zijn. De onderzoekers willen met deze toetsing in kaart brengen welke van de symtomen door begeleiders en familieleden worden gezien en welke op een andere manier moeten worden gesignaleerd.

Factsheet

Wat is de onderzoeksvraag?

Welke veranderingen bij mensen met (Z)EV(M)B en dementie vallen begeleiders en familieleden daadwerkelijk op?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De nieuwe lijst wordt afgenomen bij twee informanten (een begeleider en een familielid) van mensen met (Z)EV(M)B, zowel met als zonder vermoedens van dementie. De resultaten geven een indicatie voor de relevantie en bruikbaarheid van de lijst in de praktijk.

Wat is de stand van zaken?

De onderzoekers starten met de toetsing zodra de eerdere stappen zijn afgerond en de nieuwe dementielijst voor mensen met (Z)EV(M)B is opgesteld. De eerdere stappen bestaan uit focusgroepen, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, enquêtes, interviews, screening van VB-dementielijsten en een Delphipanel.

© 2021 - Alliade
scrollen