Alliade Onderzoeksatelier

(Z)EV(M)B en dementie: scholing voor zorgmedewerkers Deelonderzoek

Bij mensen met (Z)EV(M)B zijn dementie en achteruitgang in het functioneren vaak lastig vast te stellen. Ook zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek.

Grote behoefte aan scholing
Vanuit de praktijk is er grote behoefte aan scholing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Wanneer een cliënt meerdere (chronische) zorgproblemen heeft, wordt de zorg complexer en zijn er steeds meer zorgprofessionals uit verschillende disciplines bij betrokken. Daarom wordt onderzocht hoe interdisciplinair/interprofessioneel leren op het gebied van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B kan worden vormgegeven.

Factsheet

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een ontwerponderzoek.

Wat is de stand van zaken?

De onderzoeker rond op dit moment het literatuuronderzoek af. Daarna wordt gestart met het ontwerponderzoek.

© 2021 - Alliade
scrollen