Alliade Onderzoeksatelier

IASSIDD-congres

Van 6 tot en met 8 juli vond het Europese IASSIDD*-congres plaats, waarbij sprekers uit verschillende landen vertelden over de laatste ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Ook Alliade was vertegenwoordigd: 4 projecten van de afdeling PWO waren voor een presentatie geselecteerd.

Waarover vertelden de onderzoekers van PWO?

Slaapapneu eenvoudiger vaststellen
Rixt Huls (arts verstandelijk gehandicapten Talant) gaf uitleg over de haalbaarheid van de inzet van de WatchPAT om slaapapneu vast te stellen bij volwassenen met downsyndroom.

Dementie bij mensen met (Z)EV(M)B
Alain Dekker (hoofd PWO) en Maureen Wissing (promovenda Hanzehogeschool/UMCG/Alliade) vertelden over het onderzoek naar dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking.

Vers van de pers: afgelopen week zijn de vakartikelen over de eerste twee deelonderzoeken van dit project verschenen, over de focusgroepen en het literatuuronderzoek.

Open en constructief in gesprek over opvoeden bij LVB
Carola van Hof (gedragskundige Reik) sprak over de ontwikkeling van een praktisch hulpmiddel waarmee hulpverleners open en constructief het gesprek over opvoeden kunnen aangaan met ouders met een lichte verstandelijke beperking.

Slikproblemen signaleren
Van Marloes Schuller en Susanna van der Woude (beiden logopedist Talant) was er een posterpresentatie over het screeningsinstrument waarmee begeleiders slikproblemen kunnen signaleren bij mensen met een verstandelijke beperking.

Meer weten?
  • De videopresentaties van de PWO'ers vind je rechts onderaan deze pagina onder Ook interessant. De PowerPoint-presentaties aan de hand waarvan ze over hun onderzoek vertelden staan bij Documenten.
  • Het Nederlandse Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) besteedde uitgebreid aandacht aan de werkwijze, onderzoekslijnen en presentaties van PWO. In het internationale Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (JARID) verscheen een overzicht van alle presentaties die op het congres zijn gehouden. Beide artikelen vind je rechts onderaan deze pagina onder Documenten.
IASSIDD = International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities

Factsheet

Waarom deed PWO mee aan dit congres?

Kennisdeling
De resulaten van de PWO-onderzoeken moeten ten goede komen aan cliënten, naasten en zorgmedewerkers. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Daarom vinden we het belangrijk om de nieuwe kennis die we hebben ontwikkeld breed te delen. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan congressen.

Zelf nieuwe kennis opdoen
Natuurlijk hebben de PWO'ers zelf ook verschillende presentaties bijgewoond om nieuwe kennis op te doen en te kijken welke nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen er binnen de gehandicaptenzorg zijn.

Op welke andere manieren doet PWO aan kennisdeling?

PWO deelt nieuw ontwikkelde kennis niet alleen door presentaties op congressen, maar ook door deel te nemen aan verschillende kennisnetwerken.

© 2021 - Alliade
scrollen