Alliade Onderzoeksatelier

Communicatiediagnostiek bij downsyndroom Deelonderzoek

OA_ondersteunende communicatie

In de zorg en ondersteuning aan mensen met het syndroom van Down is het van belang om op de juiste manier aan te sluiten bij hun taalniveau. De logopedisten van Talant krijgen dan ook regelmatig de vraag op welke manier communicatie het beste kan worden ondersteund.

Ondersteuning wordt ingezet om de verbale (gesproken) taal van de begeleiders voor de cliënt te verduidelijken, zodat de cliënt beter begrijpt wat er wordt bedoeld. Ook kunnen er middelen worden ingezet waardoor de cliënt zichzelf beter kan uiten.

Er lijkt geen geschikt instrument te zijn om te testen welke vorm van ondersteunende communicatie past bij cliënten met downsyndroom. Wel zijn er instrumenten beschikbaar voor andere doelgroepen of instrumenten die een onderdeel meten van taal of communicatie. Hoe kies je dan het juiste ondersteunende communicatiemiddel?

In dit project gaan Eline Hornstra en Gerda Pavlis-Maldonado (logopedisten/junior onderzoekers) samen met hun onderzoeksteam op zoek naar het antwoord op die vraag.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Tijdens de Talant screening downsyndroom bleek dat het instrument dat gebruikt wordt voor het in kaart brengen van het communicatieve vermogen (ComVoor) niet ontwikkeld is voor mensen met het syndroom van Down. In de literatuur kon het onderzoeksteam geen geschikt ander instrument vinden specifiek voor mensen met downsyndroom. Ook navraag bij logopedisten in het werkveld leverde niets op. 

Wat is het onderzoeksdoel?

Het doel van het project is om te onderzoeken welk diagnostisch instrument valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar is, om in kaart te brengen welke vorm van ondersteunde communicatie passend is bij mensen met downsyndroom.  

Wat is de meerwaarde van dit onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  • Inzicht in gebruik, betrouwbaarheid en toepasbaarheid van diagnostische instrumenten bij mensen met downsyndroom.  
  • Handvatten voor diagnostiek van het communicatieniveau ten behoeve van ondersteunde communicatie bij mensen met het syndroom van Down.  
  • Het bevorderen van de communicatie op een niveau dat past bij de cliënt. 
  • Door de juiste diagnostiek kan een passende interventie worden gevonden voor de cliënt met downsyndroom.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Eline Hornstra en Gerda Pavlis-Maldonado (logopedisten/junior onderzoekers), samen met een ondersteunend onderzoeksteam. 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel omvat een literatuuronderzoek. Het tweede deel zal bestaan uit een praktijkonderzoek waarbij het beste instrument uit deel 1 zal worden gebruikt om data te verzamelen bij personen met downsyndroom binnen de TSDS. Dat wil zeggen mensen met het syndroom van Down van 35+ met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking, en met of zonder dementie. De dataverzameling zal plaatsvinden door de logopedisten die verbonden zijn aan de screening.

Wat is de stand van zaken?

Op dit moment is het literatuuronderzoek in volle gang. De zoekstrategie is uitgevoerd en er wordt gewerkt aan een duidelijke weergave van de gevonden instrumenten. Daarnaast is het eerstvolgende doel om criteria op te stellen en te onderbouwen waaraan het 'beste’ instrument moet voldoen. 

Wat is het vervolg?

Wanneer een beste instrument is gekozen, gaat het onderzoeksteam aan de slag met de publicatie van het literatuuronderzoek. Parallel daaraan zal er gewerkt worden aan deel 2 van het onderzoek, waarin het gekozen instrument wordt afgenomen en beoordeeld.

 

Hoe is het onderzoek gefinancierd?

Financiering van dit onderzoek vindt plaats vanuit de J.TH. Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom en Zorggroep Alliade.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen