Alliade Onderzoeksatelier

Basisbegeleidingsmodel BRAVO!

Bij Talant werden veel verschillende methodieken gebruikt in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Eenheid ontbrak en het leidde soms tot verwarring bij begeleiders en cliënten, vooral als begeleiders op verschillende locaties werkten en cliënten van de ene naar een andere locatie verhuisden. Daarom werd in de loop van drie deelonderzoeken het basisbegeleidingsmodel BRAVO! ontwikkeld en werden pilots voor de implementatie uitgevoerd.

Werken vanuit dezelfde visie en basishouding
BRAVO! zorgt ervoor dat alle begeleiders van Talant vanuit dezelfde visie en basishouding werken en allemaal dezelfde taal spreken. Het basisbegeleidingsmodel biedt concrete handvatten om methodisch en systeemgericht (samen met de cliënt en zijn verwanten) te werken. Dit gebeurt vanuit de principes waar de vijf letters voor staan:

Betrouwbaar zijn
Respectvol handelen
Afstemmen en aansluiten
Veilig vrijheid geven
Ontdekken stimuleren

Factsheet

© 2021 - Alliade
scrollen