Alliade Onderzoeksatelier

Psychofarmacagebruik bij Alliade

OA_psychofarmaca

Psychofarmaca zijn medicijnen die invloed hebben op gedrag, stemming, bewustzijn en gevoelens. Ze worden in de ouderen- en gehandicaptenzorg vaak voorgeschreven bij onbegrepen gedrag.

Het nadeel van psychofarmaca zijn de vele bijwerkingen zijn. Ook hebben ze niet altijd het gewenste effect. Daarom zijn er initiatieven ontstaan zoals van Vilans, om minder psychofarmaca voor te schrijven. De vraag van dit onderzoek is hoe het staat met het psychofarmacagebruik bij Alliade.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Ondanks landelijke initiatieven om het gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg terug te dringen, is de indruk ontstaan dat er bij Meriant en Talant - vergeleken met landelijke cijfers - veel psychofarmaca worden gebruikt. Er is echter onvoldoende zicht op het gebruik binnen deze organisatieonderdelen. Daarnaast is de vraag in hoeverre en waarom dit gebruik afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Wat is de onderzoeksvraag?

De centrale onderzoeksvraag is:

Hoe hoog is het psychofarmacagebruik in de ouderenzorg (Meriant) en verstandelijk gehandicaptenzorg (Talant) van Alliade?

Deze vraag kent een aantal vervolgvragen:

  • Is het psychofarmacagebruik bij Meriant anders dan bij Talant?
  • Is er verschil in gebruik tussen mensen met een verstandelijke beperking met en zonder dementie?
  • Wat zijn de indicaties voor het voorschrijven van psychofarmaca?
  • Hoe vaak is het gebruik chronisch?
  • Hoe vaak worden er afbouwpogingen gedaan?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling PWO. Er is een projectteam opgericht, dat bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden, waaronder een senior onderzoeker, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, apotheker en verpleegkundig specialist.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een literatuurstudie naar het voorschrijven, de indicaties en consequenties van psychofarmacagebruik in andere organisaties dan Alliade in binnen- en buitenland.

Het tweede deel is dossieronderzoek: een analyse van geanonimiseerde data, afkomstig uit Medimo (het systeem voor elektronische toedienregistratie). Hierbij wordt in kaart gebracht hoe vaak psychofarmaca worden voorgeschreven en wat de indicaties zijn om psychofarmaca voor te schrijven.

 

Wat is de stand van zaken?

De stand van zaken najaar 2021:

Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase. Het literatuuronderzoek wordt opgestart en met de analyse van data is een begin gemaakt. Er zijn nog geen resultaten.

Wat is het vervolg?

Dit najaar zijn de onderzoekers bezig met het literatuuronderzoek. Het analyseren van data zal worden vervolgd. Daarna worden de gegevens verwerkt tot een wetenschappelijk artikel.

Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

Wie meer over het onderzoek wil weten kan per mail contact opnemen met Ans Hovenkamp (senior onderzoeker): j.h.m.hovenkamp@alliade.nl

© 2021 - Alliade
Inloggen
scrollen