Alliade Onderzoeksatelier

Over ons

Ons startpunt is altijd een vraag uit de praktijk. Bijvoorbeeld van een behandelaar, een begeleider, een hoofd of een directeur. Het kan ook gaan om een afstudeeronderzoek van een student. Als de vraag aansluit bij het beleid en de strategie van Alliade, pakken we hem verder op.

infographic Participatief Veel van onze onderzoeken voeren we uit met participatief actie-onderzoek. De onderzoeken worden zo weinig mogelijk met zorggeld uitgevoerd. Er zijn fondsen, zoals ZonMw, die gezondheidsonderzoeken financieren. Per onderzoek doen we een subsidie-aanvraag. Daarna verzamelen we een projectgroep die met de onderzoeksvraag aan de slag gaat. De groep kan bijvoorbeeld bestaan uit: een projectleider, de medewerker die de vraag stelde, een onderzoeker van een universiteit en een data-analist. 

 

Wetenschappelijk praktijkonderzoek

We voeren het onderzoek zo veel mogelijk uit op de locatie waar de vraag speelt. We interviewen medewerkers, verwanten of cliënten, organiseren bijeenkomsten en zetten vraaglijsten uit. Ook doen we regelmatig literatuuronderzoek om te leren van wat anderen al onderzocht hebben. Als we tijdens het onderzoek dingen zien die direct anders of beter kunnen, passen we dat aan. Zo hoeft niemand op een eindrapport te wachten. We voeren de onderzoeken altijd op een wetenschappelijke manier uit. Zo wordt data bruikbare informatie. Hier kun je conclusies en aanbevelingen uit halen.  

 

Toepasbare producten

Maar hier houden we niet op. De conclusies en aanbeveling werken we uit in toepasbare kennis, inzichten en producten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe werkafspraken, een andere benadering van de cliënt, aangepast beleid of het gebruik van een concreet hulpmiddel, een toolkit of werkboek. Dat ontwikkelen van toepasbare kennis is vaak een vervolgonderzoek op conclusies en aanbevelingen uit eerder onderzoek. 

In de animatie zie je in minder dan 2 minuten wat participatief actie-onderzoek is. 

 

© 2020 - Alliade