Alliade Onderzoeksatelier

Onderzoeksnetwerken

Goed onderzoek doe je samen. Daarom is het Alliade Onderzoeksatelier aangesloten bij verschillende onderzoeksnetwerken. Zo kunnen we onderzoeken bijvoorbeeld tegelijk bij verschillende organisaties uitvoeren. En kunnen we kennis en resultaten delen.

FAITH

Waar gaat het netwerk over?

We worden steeds ouder in Nederland. Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op kwetsbaarheid (frailty). Denk hierbij aan valincidenten, ziekenhuisopname en eenzaamheid. Bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan deze kwetsbaarheid nog eerder optreden.

Het netwerk FAITH (Frailty by Assessment, lntervention and Technology towards Health) richt zich op het voorkomen en behandelen van kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een beperking met ondersteuning van technologie.

Deelnemers netwerk

In dit netwerk bundelen verschillende organisaties uit Noord-Nederland (waaronder Alliade) hun expertise en ervaringen. Van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorgorganisaties tot ziekenhuizen en de GGZ. Maar ook universiteiten, hogescholen, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven doen mee.

Subsidie

FAITH kreeg in oktober 2017 2 miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met het geld gaat FAITH de komende 8 jaar onderzoek doen naar kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Onderzoeken binnen dit netwerk

 • Sterker samen

UNO UMCG

Looptijd: 2014 - 2023

Waar gaat het netwerk over?

Het UMCG heeft het Universitair Netwerk Ouderenzorg  (UNO) in januari 2014 opgezet in samenwerking met 15 ouderenzorginstellingen. Doel van het netwerk is de verbetering van zorg en behandeling van ouderen.

Er zijn 5 kennisthema’s:

 1. Probleemgedrag
 2. Zorgrelaties
 3. Medicatieveiligheid
 4. Eerstelijns ouderenzorg
 5. Pijn en comorbiditeit

Daarnaast ontwikkelt het UMCG een Database Dementie. 

Aan welke onderzoeken doet Meriant mee?

Alliade-dochter Meriant neemt binnen het netwerk deel aan deze onderzoeken:

 • Slaapproblemen en onrust bij mensen met dementie in het verpleeghuis
 • Beter af met minder: bewust gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg

Waarom doet Meriant mee aan het netwerk?

Deelname aan het netwerk biedt Meriant een mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Verwachte opbrengsten

 • De mogelijkheid om mee te beslissen over de onderzoeksagenda van het UMCG. Daardoor sluiten wetenschappelijk onderzoek en praktijkvragen beter op elkaar aan.
 • Uitwisseling van kennis met andere zorginstellingen. Zorgprofessionals leren collega’s binnen andere instellingen kennen.
 • Het netwerk daagt medewerkers van Meriant uit om na te denken over de eigen manier van werken en cliëntgerelateerde thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormsessie en een enquête waarin knelpunten in de ouderenzorg bij Meriant zijn besproken.
 • Het netwerk draagt bij aan de bekendheid van Meriant in de regio.

Andere deelnemers van het netwerk

De HovenLivioOosterlengteTriviumMeulenbeltZorgZINNZonnehuisgroep NoordTreant ZorggroepInterzorgLibereinIcareZorggroep Groningen, CarintreggelandLentisTangenborgh.

© 2020 - Alliade