Alliade Onderzoeksatelier

Onderzoeksnetwerken

Goed onderzoek doe je samen. Daarom is het Alliade Onderzoeksatelier aangesloten bij verschillende onderzoeksnetwerken. Zo kunnen we onderzoeken bijvoorbeeld tegelijk bij verschillende organisaties uitvoeren. En kunnen we kennis en resultaten delen.

Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking

Waar gaat het netwerk over?

De innovatiewerkplaats ‘Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking’ (van Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing) is een landelijk samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld werken samen aan producten en diensten om mensen met een verstandelijke beperking te helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven.

Welke activiteiten en projecten worden binnen het netwerk uitgevoerd?

 • Promotie-onderzoek: Binnen het netwerk voeren Rianne Steenbergen (NOVO) en Mariël Willems (Stichting Sprank & Hanze Hogeschool) een promotie-onderzoek uit naar het verbeteren van de leefstijl van cliënten:
  • Gezonde leefstijl: hoe goed is onze leefstijlaanpak?
  • Gezonde leefstijl: hoe verander je beweeg- en eetgewoonten van cliënten?
  • Gezonde leefstijl: sleutelrol van begeleiders
 • Producten om de cliënt te ondersteunen bij beter bewegen en gezond eten, zoals apps, beweegsensoren en voedings- en bewegingsprogramma's.
 • Training voor cliënten en zorgmedewerkers in het gebruik van deze producten en interventies.

Deelnemers netwerk

Alliade-dochter Talant neemt deel aan de onderzoekswerkplaats.
Andere partners zijn: De Zijlen’s Heeren LooKoninklijke VisioCosisPhiladelphiaSprankDe TransVanboeijenAlfa-collegeStichting Special Heroes NederlandSportplein GroningenVG-BelangenPlatform Drenthe.

FAITH

Waar gaat het netwerk over?

We worden steeds ouder in Nederland. Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op kwetsbaarheid (frailty). Denk hierbij aan valincidenten, ziekenhuisopname en eenzaamheid. Bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan deze kwetsbaarheid nog eerder optreden.

Het netwerk FAITH (Frailty by Assessment, lntervention and Technology towards Health) richt zich op het voorkomen en behandelen van kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een beperking met ondersteuning van technologie.

Deelnemers netwerk

In dit netwerk bundelen verschillende organisaties uit Noord-Nederland (waaronder Alliade) hun expertise en ervaringen. Van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorgorganisaties tot ziekenhuizen en de GGZ. Maar ook universiteiten, hogescholen, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven doen mee.

Subsidie

FAITH kreeg in oktober 2017 2 miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met het geld gaat FAITH de komende 8 jaar onderzoek doen naar kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Onderzoeken binnen dit netwerk

 • Sterker samen

Lectoraat Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Wat is het doel van het lectoraat?

Het doel van het Lectoraat Weerbaarheid van Stenden Hogeschool is de weerbaarheid van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vergroten. Met weerbaarheid bedoelen we dat cliënten goed voor zichzelf kunnen opkomen en grenzen kunnen stellen als de ander deze overschrijdt.

Cliënten met een licht verstandelijke beperking hebben vaak weinig zelfvertrouwen, zijn makkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Hoe kun je deze cliënten weerbaarder maken? Welke hulp hebben ze daarbij nodig? Welk effect hebben weerbaarheidsprogramma's? Daar doet het lectoraat  onderzoek naar.

Het lectoraat ontwikkelt ook nieuwe zorg- en scholingsprogramma's. De uitgangspunten van de programma’s  zijn:

 • Het voorkomen van problemen door zo vroeg mogelijk in te grijpen.
 • Het sociale netwerk van de cliënt intensief bij de zorg betrekken.

Aan welke onderzoeksprojecten werkt het lectoraat?

Het lectoraat werkt aan 3 onderzoeksprojecten:

 1. Weerbaarheidsproblemen bij het gebruik van sociale media.
 2. Weerbaarheidsproblemen bij transities (veranderingen) in het leven van cliënten. Denk daarbij aan het krijgen en houden van werk, maar denk ook aan verhuizingen.
 3. Weerbaarheidsproblemen van cliënten die in een instelling wonen en te maken kunnen krijgen met  agressie van medebewoners.

Welke zorginstellingen doen mee aan het lectoraat?

NHL-Stenden werkt samen met 8 zorginstellingen uit Groningen, Friesland en Drenthe: TalantCosisDe ZijlenVanboeijenDe TransHumanitas DMHKoninklijke Kentalis en Phusis.

Aan welke onderzoeksprojecten doet Talant mee?

Alliade-dochter Talant doet mee aan het tweede onderzoeksproject rondom transities. Namens Talant neemt gedragskundige Ab Alberts deel aan de projectgroep. Hbo-studenten zullen de komende jaren bij Talant onderzoek doen naar dit onderwerp. Bij de 2 andere projecten (sociale media en agressie) is Talant minder actief betrokken, maar volgt ze uiteraard wel de uitkomsten.

Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder'

Wat is het doel van 'Gewoon Bijzonder'?

Het doel van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ is het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. In 7 netwerken werken onderzoekers, professionals en cliënten samen aan onderzoek en producten voor mensen met een beperking. De 3 grote thema’s binnen het programma zijn: gezondheid, gedrag en participatie.

Welke onderzoeksnetwerken zijn er?

Er zijn 7 onderzoeksnetwerken:

 1. De sensatie van een goed leven
 2. Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!
 3. Samen kunnen kiezen
 4. NAH-Kennisnetwerk
 5. Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad
 6. Sociale relaties en ICT
 7. Samen werken, samen leren

Meer informatie over deze netwerken vind je op de website Kennisplein Gehandicaptensector.

Aan welke onderzoeksnetwerken doet Talant mee?

Talant is actief betrokken bij de eerste 2 onderzoeksnetwerken:

Dit project onderzoekt hoe cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS) prikkels (zoals geur, geluid en licht) verwerken. Er wordt een methodiek ontwikkeld en getest om de prikkelverwerking van cliënten met ASS te (h)erkennen en positief te beïnvloeden. Initiatiefnemer van dit project is dr. Jeanet Landsman vanuit het UMCG. Jeanet is ook als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Onderzoek van Alliade. Vanuit Talant werken gedragskundige Martine Elsinga en muziektherapeut Jitske Draijer mee aan het project. Lees meer: autisme en prikkelverwerking: netwerk ‘De sensatie van een goed leven’.

 

In dit traject leren begeleiders hoe ze cliënten kunnen motiveren tot een gezonde(re) leefstijl. Lees meer over het onderzoek gezonde leefstijl: leerbehoefte van begeleiders.

UNO UMCG

Looptijd: 2014 - 2023

Waar gaat het netwerk over?

Het UMCG heeft het Universitair Netwerk Ouderenzorg  (UNO) in januari 2014 opgezet in samenwerking met 15 ouderenzorginstellingen. Doel van het netwerk is de verbetering van zorg en behandeling van ouderen.

Er zijn 5 kennisthema’s:

 1. Probleemgedrag
 2. Zorgrelaties
 3. Medicatieveiligheid
 4. Eerstelijns ouderenzorg
 5. Pijn en comorbiditeit

Daarnaast ontwikkelt het UMCG een Database Dementie. 

Aan welke onderzoeken doet Meriant mee?

Alliade-dochter Meriant neemt binnen het netwerk deel aan deze onderzoeken:

 • Slaapproblemen en onrust bij mensen met dementie in het verpleeghuis
 • Beter af met minder: bewust gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg

Waarom doet Meriant mee aan het netwerk?

Deelname aan het netwerk biedt Meriant een mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Verwachte opbrengsten

 • De mogelijkheid om mee te beslissen over de onderzoeksagenda van het UMCG. Daardoor sluiten wetenschappelijk onderzoek en praktijkvragen beter op elkaar aan.
 • Uitwisseling van kennis met andere zorginstellingen. Zorgprofessionals leren collega’s binnen andere instellingen kennen.
 • Het netwerk daagt medewerkers van Meriant uit om na te denken over de eigen manier van werken en cliëntgerelateerde thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormsessie en een enquête waarin knelpunten in de ouderenzorg bij Meriant zijn besproken.
 • Het netwerk draagt bij aan de bekendheid van Meriant in de regio.

Andere deelnemers van het netwerk

De HovenLivioOosterlengteTriviumMeulenbeltZorgZINNZonnehuisgroep NoordTreant ZorggroepInterzorgLibereinIcareZorggroep Groningen, CarintreggelandLentisTangenborgh.

Kennispartners

Alliade is een zorginstelling. Het verlenen van kwalitatief goede zorg aan kwetsbare mensen is onze taak.

Onderzoek helpt ons om die taak te monitoren en te verbeteren. Om dat te kunnen doen werken we samen met onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers van verschillende kennispartners. 

© 2020 - Alliade