Alliade Onderzoeksatelier

Toetsings- en adviescommissie

Wat is de TAC?
TAC staat voor Toetsings- en adviescommissie. Deze commissie neemt alle onderzoeksideeën en -voorstellen die zijn binnengekomen door en toetst of deze voldoen aan de PWO-criteria, waarna ze advies uitbrengt aan de persoon die het idee of voorstel heeft ingediend. Alleen na een positief advies kan een onderzoek plaatsvinden. De TAC toetst niet of een projectvoorstel onder de reikwijdte van de WMO valt. Dat moet gedaan worden door een erkende METc

Wie vormen de TAC?
De TAC bestaat uit Alliade-medewerkers met verschillende functies en rollen, zodat onderzoeksideeën en -voorstellen vanuit een breed perspectief worden beoordeeld. Niet alleen vanuit wetenschappelijk en zorginhoudelijk oogpunt, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van haalbaarheid, privacy, andere wetgeving en communicatie.

 

Naam Functie
dr. A.D. Dekker hoofd PWO, voorzitter TAC
J. Bloemhof projectcoördinator PWO, secretaris TAC
dr. M. Alma en dr. A. Fokkens senior onderzoeker PWO
drs. K. Krasznai en drs. J. Ruchti specialist ouderengeneeskunde Meriant
drs. D. Bolt en drs. T. Scholts psycholoog Meriant
drs. R. Nijenhuis-Huls en drs. J. Peters arts verstandelijk gehandicapten Talant
drs. R. Fopma en drs. B. Noorlander gedragskundige Talant
D. Bakker en S. Verwey locatiehoofd Talant
drs. J. Sijtsma apotheker Alliade
C. de Jong en R. Oynhausen functionaris gegevensbescherming Alliade
E. Koiter en drs. M. Snijder opleidingsadviseur Alliade
M. Martens en drs. B. Vries communicatiemedewerker PWO
© 2021 - Alliade