Alliade Onderzoeksatelier

Invloed van (leef)omgeving op probleemgedrag bij mensen met dementie

OA_man op bank.jpg

Voor oudere mensen met dementie is nog weinig kennis beschikbaar over de invloed van de leefomgeving op (probleem)gedrag en medicatiegebruik. Daarom heeft het UMCG onder meer binnen Meriant (Lindestede: Striepe/Ruske) een onderzoek uitgevoerd waarin de invloed van leefomgeving op cliënten met dementie centraal stond.

In het onderzoek worden verpleeghuizen in Nederland vergeleken met verpleeghuizen in Noorwegen. Dit onderzoek vond plaats vanuit deelname van Meriant in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG). Een van de speerpunten in dit netwerk is om meer kennis op te doen over dementie.

Factsheet

Wat waren de onderzoeksvragen?

Er is onder andere gekeken naar de volgende vragen:

  • Is er een uitgang naar buiten aanwezig in woonruimte?
  • Hoe staat het met het onderhoud van ruimte (zijn er dingen stuk)?
  • Hoe schoon is de ruimte?
  • Wat is de kwaliteit van het licht en de mate van geluid?
  • Is er ‘ruimte om te dwalen’?
  • In welke mate geeft ruimte een huiselijk gevoel?

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Bij dit onderzoek werden Nederlandse en Noorse psychogeriatrische (PG) afdelingen met behulp van de ‘Therapeutic Environment Screening Survey for Nursing Homes’ (TESSNH) met elkaar vergeleken. Ook werd er in Nederland een steekproef gedaan van vijf bewoners per afdeling om probleemgedrag te meten, met behulp van de ‘Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home version’ (NPI-NH).

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  • Prikkelbaarheid (53%), agitatie/agressie (40%), wanen (35%) en ontremd gedrag (26%) komt veel voor onder dementerende verpleeghuisbewoners.
  • Het onderzoek toont, weliswaar voorzichtig, aan dat er verband bestaat tussen een goede woonomgeving en probleemgedrag van cliënten. Een goede woonomgeving leidt tot (iets) minder probleemgedrag. Zo zien we dat de aanwezigheid van rust en ruimte leidt tot minder prikkelbaarheid bij cliënten.
  • Nederlandse verpleeghuizen bieden vaak een betere woonomgeving dan verpleeghuizen in Noorwegen.

Wat is het vervolg?

Naar aanleiding van dit onderzoek is in maart 2016 een onderzoekspresentatie gegeven door dr. Tjeerd Andringa en dr. Kirsten van den Bosch (Rijksuniversiteit Groningen). In deze presentatie is aandacht besteed aan het belang van de (geluids)omgeving op het welzijn van cliënten. Deze bijeenkomst heeft er mede toe bijgedragen dat binnen Meriant een project is gestart om de geluidsomgeving voor cliënten te verbeteren.

© 2021 - Alliade
scrollen