Alliade Onderzoeksatelier

Pseudodementie bij oudere volwassenen met (Z)EVB

Onderzoekers:

Dementie is bij mensen met (Z)EVB vaak moeilijk vast te stellen. De diagnose kan vooral worden gesteld door andere ziektebeelden die dementieachtige symptomen geven uit te sluiten. Maar om welke ziektebeelden gaat het dan? En hoe vaak komen ze voor bij mensen met (Z)EVB?

Om hier achter te komen deed Anna Spoelstra, student aan de masteropleiding Verpleegwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, een systematisch literatuuronderzoek. Waarbij ze concludeerde dat voor een betere diagnostiek van dementie bij mensen met (Z)EVB meer onderzoek nodig is naar pseudodementie bij deze doelgroep.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Tijdig signaleren van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B belangrijk
Dit afstudeeronderzoek valt onder het project Dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. De aanleiding voor dit bredere onderzoek is als volgt verwoord: Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking. Terwijl het ook bij hen erg belangrijk is om dementie tijdig te signaleren, zodat de behandeling en begeleiding op hun veranderende behoeften kan worden afgestemd. Daarom doet een projectteam van Alliade onderzoek naar dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Dementie diagnosticeren: andere ziektebeelden uitsluiten
De diagnose dementie kan bij deze doelgroep vooral worden gesteld door andere ziektebeelden die dementieachtige symtomen geven (pseudodementie) uit te sluiten. Daarom onderzocht Anna hoe vaak deze ziektebeelden voorkomen bij mensen met (Z)EVB.

Wat was het onderzoeksdoel?

Het onderzoeksdoel was het vinden en vergelijken van onderzoeken die de prevalentie van pseudodementie bij oudere volwassenen (30+) met (Z)EVB weergeven.

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

Wie voerde het onderzoek uit?
Het onderzoek werd uitgevoerd door Anna Spoelstra, voor haar afstudeerscriptie voor de masteropleiding Verpleegwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze werd begeleid door Maureen Wissing, onderzoeker bij PWO en promovenda aan RUG/UMCG.

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?
Anna's onderzoek bestond uit een systematische literatuurstudie.

Wat is de eindconclusie?

Met dit systematische literatuuronderzoek heeft Anna een eerste overzicht gemaakt van de prevalentie van pseudodementie bij oudere volwassenen (30+) met (Z)EVB. Doordat er maar weinig onderzoeken over dit onderwerp bij deze doelgroep zijn gepubliceerd, heeft ze helaas niet genoeg bewijs kunnen vinden voor de gerapporteerde prevalentiecijfers. Het is van belang dat er meer epidemiologische data beschikbaar komen, zodat de diagnostiek van dementie bij mensen met (Z)EVB kan worden verbeterd.

Wat is de meerwaarde van dit onderzoek voor de cliënt, verwant of zorgmedewerker?

  • Een stap dichter bij een betere diagnose van dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
  • Inzicht in mogelijke andere oorzaken van dementieachtige klachten

Welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?

Er is meer onderzoek nodig naar prevalentie van pseudodementie bij mensen met (Z)EVB ouder dan 30 jaar.

Wat is het vervolg?

Binnen het dossieronderzoek van het bredere project Dementie bij mensen met (Z)EV(M)B zal middels differentiaaldiagnostiek verder worden gekeken naar de prevalentie van pseudodementie bij deze doelgroep.

© 2021 - Alliade
scrollen