Alliade Onderzoeksatelier

Therapietrouw bij inzet Wolk heupairbag

Valincidenten komen vaak voor op de psychogeriatrische-afdeling van het verpleeg- of verzorgingshuis. Heupbeschermers kunnen de kans op een heupfractuur verminderen, maar dan moeten ze wél gedragen worden.

Voor haar opleiding tot geriatriefysiotherapeut deed Annigje Mensonides onderzoek op een psychogeriatrische afdeling naar de therapietrouw bij de Wolk heupairbag. 

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Als ouderen vallen, is de kans op een heupfractuur groot, met als gevolg hoge kosten voor de organisatie en mindere kwaliteit van leven voor de cliënt. 

Door het dragen van een heupbeschermer wordt de kans op een fractuur kleiner, maar de therapietrouw is laag. De Wolk heupairbag is een nieuw soort heupbeschermer. Hoe is het gesteld met de therapietrouw bij deze airbag?

Wat was de onderzoeksvraag?

Hoe is de therapietrouw bij het gebruik van de Wolk heupairbag bij valgevaarlijke ouderen op een PG-afdeling in het verpleeghuis, en welke factoren hebben invloed op de therapietrouw?

Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

Omdat op een PG-afdeling de therapietrouw voor het grootste deel afhankelijk is van de zorgmedewerkers, werden bij dit onderzoek 9 zorgmedewerkers betrokken. Zij werden allemaal geïnterviewd over de heupairbag. 6 medewerkers vulden daarnaast een observatieformulier in. Cliënten droegen 7 dagen achter elkaar de heupairbag. 

Interview
In het interview werden onder andere vragen gesteld over het gebruiksgemak, de invloed op de werkdruk, bij wie de airbag werd ingezet en wat de afwegingen hierbij waren.

Observatieformulier
Op het observatieformulier werd onder meer aangegeven of de heupairbag (op het juiste tijdstip) werd gedragen, of de cliënt of de zorgmedewerker de heupairbag afdeed en met welke reden, en of de airbag op de juiste  manier werd gedragen. 

Dashboard
De Wolk heupairbag verzamelt zelf gegevens die worden weergegeven in een dashboard. Bijvoorbeeld de bewegingen van de cliënt, de momenten waarop de airbag geactiveerd wordt en hoe snel dat gebeurt. De gegevens van het dashboard werden vergeleken met de gegevens van het observatieformulier. 

Wat waren de conclusies?

  • De therapietrouw bij de onderzochte groep cliënten was op alle onderdelen 100%.
  • Veel genoemde factoren komen overeen met inzichten uit de literatuur.
  • Een contactpersoon kan vooral in de acceptatiefase een belangrijke rol spelen.
  • Bevorderende en belemmerende factoren* in de verschillende fases waren:         
Acceptatie      
uitleg geven aan cliënt    -  plukgedrag   
   bewegingsvrijheid cliënt      onrust  
   overtuiging dat airbag werkt      niet overtuigd van werking  
       
Uitvoering      
+ eenvoudige bediening   decubitus  
   onzichtbaar onder kleding      beperkend in zelfstandigheid  
   inco-materiaal geen belemmering      cliënt geen standaardmaat  
       
Continuering      
betrekken van familie   -  irritatie  
   educatie      cliënt doet airbag steeds af  
   aanstellen contactpersoon      toename onrust  

 

* voor alle factoren zie de poster 'To fall or not to fall'

Wat is de meerwaarde van dit onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?

  • Factoren die van invloed zijn op therapietrouw zijn in kaart gebracht,
  • hierdoor kan de airbag beter worden ingezet, wat zorgt voor minder heupfracturen op de psychogeriatrieafdeling, 
  • daardoor minder pijn en ongemak voor de cliënt, met behoud van zijn bewegingsvrijheid, 
  • en minder zorgkosten.

Welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?

Borging
De therapietrouw kan geborgd worden door de aanpassingen die de medewerkers hebben voorgesteld door te voeren. Het gaat dan om aanpassingen aan de airbag zelf, en aanpassingen in het werkproces op de afdelingen en in de organisatie. Daarnaast moet een contactpersoon (aandachtsvelder) voor de airbag worden aangewezen. 

Follow up
Een kenmerk van therapietrouw is dat het in de loop van de tijd afneemt. Daarom is het goed om regelmatig te controleren of de airbag nog steeds (juist) wordt gebruikt. Daarnaast is dit onderzoek uitgevoerd met een kleine groep medewerkers bij 1 organisatie. Om te kunnen generaliseren zou het onderzoek uitgebreid moeten worden naar meer medewerkers en verschillende organisaties.

Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

Lees de scriptie en de poster die je op deze pagina vindt, of neem contact op met Annigje.

Hoe is het onderzoek gefinancierd?

De aanbieder van de Wolk heupairbag heeft het onderzoek niet gefinancierd of materialen geleverd en heeft geen enkele invloed gehad op de opzet en uitkomsten van het onderzoek.
© 2021 - Alliade
scrollen