Alliade Onderzoeksatelier

Kennisdeling

Nieuwe kennis delen
De resulaten van de PWO-onderzoeken moeten ten goede komen aan cliënten, naasten en zorgmedewerkers. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Daarom vinden we het belangrijk om de nieuwe kennis die we hebben ontwikkeld breed te delen. Dit doen we door deel te nemen aan verschillende kennisnetwerken en door presentaties en workshops te geven.

Nieuwe kennis opdoen
Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook: door deelname in verschillende kennisnetwerken en door regelmatig congressen bij te wonen, houden we onszelf op de hoogte van nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen binnen de gehandicapten- en ouderenzorg.

Kennisnetwerken

Dementietafel Friesland

 • Roelie Fopma│Lid organiserend comité
 • Website: Dementietafel (landelijke website, de afdeling Friesland heeft geen eigen site)

European College for Neuropsychopharmacology (ECNP) Network Down Syndrome and other genetic developmental disorders

Landelijk samenwerkingsverband (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?

Netwerk Gedragskundigen Ouderen (NGO)

 • Roelie Fopma│Coördinator Noord-Nederland
 • Geen website beschikbaar

Stichting Dementietafel Groningen (SDTG)

Trisomy 21 Research Society (T21RS)

Congressen 2021

SLAAP2021 │ 25-26 november 2021

 • Locatie: onlineOrganisator: Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak-Onderzoek (NSWO) en Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
 • Website: Slaapcongres Nederland
 • Rixt Huls: lezing over het haalbaarheidsonderzoek inzet WatchPAT bij volwassenen met downsyndroom

Zoek het uit-festival Dementie │ 17 november 2021

 • Locatie: onlineOrganisator: Dementiezorg voor Elkaar
 • Website: Zoek het uit-festival Dementie
 • Alain Dekker: workshop 'Herkennen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking'
 • Maureen Wissing: workshop 'Praktijkvragen over dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking' 

IASSIDD Europe Congress │6-8 juli 2021

 • Locatie: Amsterdam/online│Organisator: IASSIDD en DSiN (Disability Studies in Nederland)
 • Website: IASSIDD Europe Congress
 • Alain Dekker en Maureen Wissing: lezing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B
 • Rixt Huls: lezing over het haalbaarheidsonderzoek inzet WatchPAT bij volwassenen met downsyndroom
 • Carola van Hof: lezing over de ontwikkeling van een gesprekstool waarmee hulpverleners en ouders met een LVB opvoedproblemen kunnen bespreken
 • Marloes Schüller-Korevaar en Susanna van der Woude: posterpresentatie over het signaleren van slikproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Eet- en drinkproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking │27 mei 2021 & 2 februari 2022

(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking│18 maart 2021 

© 2021 - Alliade
Inloggen
scrollen