Alliade Onderzoeksatelier

Onderzoekslijnen

PWO concentreert zich op twee onderzoekslijnen: Veroudering en dementie en Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling.

Onderzoekslijn 1: Veroudering en dementie
De bevolking vergrijst. Dat geldt zowel voor mensen zonder als met een verstandelijke beperking. Naarmate mensen ouder worden, worden ze kwetsbaarder en hun wensen en behoeften veranderen. Deze onderzoekslijn richt zich op het brede domein van veroudering. Met daarbinnen bijzondere aandacht voor dementie, want door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie sterk toe.

Deze onderzoekslijn past in het beleid van Alliade om te werken aan preventie, kennisontwikkeling en samenwerking op het grensvlak van ouderen- en gehandicaptenzorg. Zorgonderdeel Meriant (ouderenzorg) is samen met PWO vanuit deze lijn aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) van Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast is er bij PWO veel expertise op het gebied van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. En wel in het bijzonder bij mensen met downsyndroom; zij hebben te maken met versnelde veroudering en hebben al op jonge leeftijd een hoge kans op dementie. Dr. Alain Dekker (hoofd van de afdeling PWO) en verschillende behandelaren van Talant zijn gespecialiseerd op dit terrein.

Onderzoekslijn 2: Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling
Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling is de tweede belangrijke onderzoekslijn om de zorg te professionaliseren. Veel methodes van screening, diagnostiek en behandeling in de langdurige zorg zijn niet of nauwelijks onderzocht. Het risico bestaat dat deze methodes onvoldoende effectief zijn of leiden tot een niet-doelmatige inzet van middelen.

Door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kunnen we beoordelen welke methodes écht werken, op welke terreinen goede instrumenten nog ontbreken (nieuwe ontwikkeling) en waar bestaande instrumenten moeten worden aangepast zodat ze beter aansluiten bij de specifieke doelgroep (doorontwikkeling). Dit draagt bij aan een goede methodische werkwijze binnen de zorg van Alliade.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen