Alliade

Huidige maatregelen op onze locaties

Op deze pagina leest u de maatregelen die op onze locaties gelden. Hiermee willen we de kans op verdere verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk houden.

Klik op de plusjes om meer te lezen over de maatregel.

Geen beperking in aantal bezoekers

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Dit geldt ook voor onze locaties. Anderhalve meter afstand houden en het dragen van een mondneusmasker blijft wel verplicht.

Is er op de locatie corona vastgesteld? Dan zijn er andere bezoekregels van toepassing.

Mondneusmasker weer verplicht op alle locaties

Het dragen van het mondneusmasker is weer verplicht op alle locaties. Dit geldt voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. 

Er zijn mondneusmaskers beschikbaar bij de ingang van de locatie.

Elke bezoeker registreert zich bij binnenkomst locatie

Registreer uw contactgegevens bij binnenkomst op de locatieDeze worden na 14 dagen weer vernietigd.

Wanneer er een coronabesmetting op locatie is, wordt er door de GGD een bron-en contactonderzoek gedaan. Door het bezoek goed te registreren kan dit bron- en contactonderzoek snel worden uitgevoerd.

Restaurants van Alliade zijn open

Onze restaurants zijn open, onder de voorwaarden:

  • Er zijn maximaal 50 mensen in een ruimte en op het terras.
  • U moet 1,5 meter afstand houden, tenzij het een huishouden betreft.
  • Binnen draagt u een mondneusmasker.

De restaurants van Meriant zijn open voor bewoners, verwanten en medewerkers. Bewoners van de aanleunwoningen en andere externen zijn nog even niet welkom in het restaurant. De restaurants van Talant op De Wissel in Beetsterzwaag, wijk Maartenswoude in Drachten, Ieleane in Stiens en de Trambaan in Heerenveen blijven vooralsnog gesloten.

Ambulante begeleiding, behandeling en poliklinische weer fysiek

Ambulante begeleiding, behandeling en poliklinische zorg vindt weer fysiek plaats. Soms worden andere afspraken gemaakt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.  

Vrijwilligers welkom, zoals overig bezoek

Voor de vrijwilligers gelden dezelfde regels als voor het overige bezoek op locatie. 

Dagbesteding waar mogelijk

Dagbesteding is belangrijk en zinvol voor cliënten en bewoners. We willen dit zoveel mogelijk door laten gaan.

Cliënten die wonen op een locatie waar twee keer gevaccineerd is, kunnen waar mogelijk weer naar dagbesteding. Dit geldt ook voor cliënten die niet bij ons wonen, maar wel dagbesteding krijgen. Ook zij zijn weer welkom als zij tweemaal gevaccineerd zijn.

Verwanten worden persoonlijk geïnformeerd als er iets in de dagbesteding van hun naaste verandert.

Kinderboerderijen, winkels, sportzalen en zwembaden weer open

Onze kinderboerderijen, winkels en sportzalen zijn open voor bezoekers. Onze zwembaden zijn ook weer open, maar alleen voor cliënten die zelfstandig kunnen zwemmen.

Cliënten mogen logeren of op bezoek

Cliënten mogen op bezoek gaan of logeren.

Cliënten dragen een mondneusmasker in de taxi

Cliënten en bewoners van 13 jaar en ouder zijn verplicht een mondneusmasker te dragen in de taxi. Niet-medische mondneusmaskers zijn goed genoeg in de taxi.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.​

Vragen over het dragen van een mondneusmasker in de taxi? Neem dan contact op met de afdeling Vervoer via c.vervoer@alliade.nl of 0513 - 64 38 44.

Kinderdagcentra (KDC's) zijn open

De kinderdagcentra (KDC) blijven open en de kinderen mogen blijven komen. Daar waar het kan of nodig is vanwege de medische kwetsbaarheid of een (mogelijke) besmetting in de thuissituatie blijven de kinderen thuis. ​

© 2021 - Alliade