Alliade

Huidige maatregelen op onze locaties

Op deze pagina leest u de maatregelen die op onze locaties gelden. Hiermee willen de kans op verdere verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Klik op de plusjes om meer te lezen over de maatregel.

Maximaal 3 bezoekers per dag

Cliënten mogen niet meer dan drie bezoekers per dag ontvangen.
Bewoners van Meriant mogen niet meer dan twee bezoekers per dag ontvangen.

We vragen om dit te beperken tot alleen naaste verwanten.

Bent u geen naaste verwant? Dan vragen we u om op andere manieren contact te leggen met de cliënt of bewoner.

Bezoek draagt een mondneusmasker

Bezoekt u één van onze locaties? Dan vragen wij of u zich aan deze regels wilt houden:

U draagt gedurende uw gehele bezoek aan één van onze locaties een mondneusmasker (let op: bij Meriant geldt dit voor alle locaties en bij Talant alleen bij locaties waar kwetsbare groepen worden behandeld, bekijk de lijst).

U neemt zelf een mondneusmasker mee.

Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand. Ook wanneer u een mondneusmasker draagt.

Vrijwilligers zien wij als bezoek. Vrijwilligers dragen daarom ook een mondneusmasker in de locatie.

Gegevens van bezoekers worden geregistreerd

Wanneer er een corona-besmetting op locatie is, wordt er door de GGD een bron-en contactonderzoek gedaan. Door het bezoek goed te registreren kan dit bron-en contactonderzoek snel worden uitgevoerd.

Daarom worden uw contactgegevens bij binnenkomst geregistreerd en na 14 dagen weer vernietigd.

Mondneusmasker op dagbestedingslocaties met een publieke functie

Op de dagbestedingslocaties met een publieke functie, zoals bijvoorbeeld een winkel (Wil, Talant en Support&Co) geldt voor alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers het advies om in binnenruimtes mondneusmasker te gebruiken. Dit is volgens de landelijke richtlijn.

Vrijwilligerswerk gaat zoveel mogelijk door

Vrijwilligers kunnen hun waardevolle werk voor onze bewoners en cliënten blijven doen. Deze enthousiaste personen zijn voor ons van grote waarde. Ook voor vrijwilligers gelden de preventiemaatregelen van het RIVM.

Onze vrijwilligers dragen een mondneusmaker als zij binnen de locatie zijn.

Dagbesteding gaat zoveel mogelijk door

Dagbesteding is belangrijk en zinvol voor onze cliënten en bewoners. We willen dit zoveel mogelijk door laten gaan.

Voor dagbesteding volgende we deze regels (dit geldt niet voor de kinderdagcentra (kdc's):

  • Zijn er op de dagbestedingslocatie cliënten aanwezig die bij ons wonen? Dan is er op die locatie geen dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen, thuis wonen of bij een andere zorgaanbieder wonen.
  • Voor de meest kwetsbare cliënten (categorie I) geven we dagbesteding zoveel mogelijk op de woonlocatie.

Leiden deze nieuwe regels tot problemen voor een cliënt? Dan kijken we samen naar een veilige maatwerkoplossing. Verwanten worden persoonlijk geïnformeerd als er iets in de dagbesteding van hun naaste verandert.

Cliënten kunnen naar huis om te logeren

Cliënten kunnen nog steeds naar huis om te logeren. Dit gebeurt altijd in overleg met de locatie.

Als cliënten naar huis gaan, is het dringende verzoek aan de verwanten om verder geen ander bezoek thuis te ontvangen. Dit om het aantal verschillende contacten zo klein mogelijk te houden.

Cliënten maken zo weinig mogelijk uitstapjes buiten de locatie

We vragen cliënten om voorlopig niet naar de winkel te gaan en geen andere uitstapjes te maken.

We adviseren cliënten alleen om op bezoek te gaan bij de vaste contactpersonen. Hiermee creëren we een ‘sociale bubbel’ rondom de cliënt.

Cliënten en bewoners dragen een mondneusmasker in de taxi

Cliënten en bewoners van 13 jaar en ouder adviseren we een mondneusmasker te dragen in de taxi. Niet-medische mondneusmaskers zijn goed genoeg in de taxi.

Kan of wil een cliënt geen mondneusmasker dragen? Dan mag de cliënt ook zonder mondneusmasker mee.

Bij vragen over het dringende advies over het dragen van een mondneusmasker kunt u contact opnemen met de afdeling Vervoer via c.vervoer@alliade.nl of 0513 - 64 38 44.

Kinderdagcentra (KDC's) van Talant zijn open

De KDC's van Talant zijn gewoon open.

Kapper en pedicure op locatie gaan door

De kapper en de pedicure mogen op de locaties komen. Zij behandelen bewoners en cliënten op de kamer.

Tijdens de behandeling draagt iedereen een mondneusmasker. De mondneusmasker zijn aanwezig op de locatie.

Bij gezondheidsklachten van een cliënt of bewoner gaat de afspraak niet door.

© 2020 - Alliade