Alliade

SPAT lost crisis op in leefomgeving cliënt

Het nieuwe SPAT – specialistisch ambulant team – vervult vanuit kliniek De Omswaai binnen én buiten Talant een grote behoefte. Zitten begeleiders op woonlocaties met de handen in het haar bij crisisgevallen? Dan kunnen ze het SPAT inschakelen om de situatie een andere wending te geven. Het effect: cliëntopnames in de kliniek kunnen korter of zijn zelfs niet meer nodig.

Mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek kunnen voor hun omgeving een hele uitdaging zijn. Zelfs binnen woongroepen waar ze passende professionele begeleiding krijgen. Soms raken cliënten zó uit hun doen dat begeleiders niet meer weten wat ze er mee aan moeten. Dan lijkt een tijdelijke behandelopname de beste oplossing, alleen al voor rust in de groepsdynamiek. Maar is dat ook het beste voor de cliënt? Het SPAT biedt een alternatief met flexibele ondersteuning binnen de eigen leefomgeving van cliënten.

Objectief zijn

‘Een frisse blik kan wonderen doen’, merkt Chantal Tolman, één van de SPAT-professionals. ‘Wij kijken vanuit onze specialisaties naar de situatie, maar de grootste winst is dat wij als buitenstaanders objectief zijn. De betrokkenen draaien vaak rond in een vicieuze cirkel of zitten te dicht op de cliënt. Wij komen niet om te oordelen, maar om open mee te kijken en te luisteren. Om samen te reflecteren op wat er speelt. Soms kunnen kleine veranderingen al een groot verschil maken. Het belangrijkste is dat de cliënt centraal blijft staan. Van daaruit kijken we wat nodig is en bieden we handreikingen.’

'Bij twijfel altijd bellen'

Het SPAT kan worden ingehuurd binnen Talant, maar ook door collega-instellingen en particulieren die zelf de zorg voor familie op zich nemen. ‘Bij twijfel altijd bellen’, adviseert projectleider Irene Hoekstra. ‘Als ons team van betekenis kan zijn, starten we standaard met een aantal uren observatie en gesprekken op locatie, plus overleg binnen ons multidisciplinaire team. Wat volgt, is maatwerk. De ene keer is een advies genoeg, de andere keer komen we met regelmaat op locatie om naar een stabiele en veilige situatie toe te werken.’

De zes bevlogen teamleden – vier gespecialiseerde verpleegkundigen/begeleiders, een behandelaar en projectleider Irene – verwachten dat er door hun inzet in de toekomst minder vaak opnames nodig zijn. ‘Dat zal na de pilotfase blijken, maar we zien nu al dat – als opname toch nodig is – een verblijf door onze betrokkenheid korter duurt en soepeler verloopt’, vertelt Chantal. ‘Terwijl de cliënt in de kliniek is, treffen wij op de woonlocatie voorbereidingen door o.a. scholing en oefening. Na terugkeer coachen wij hen op de vernieuwde aanpak totdat ze de draad zelf weer vol vertrouwen oppakken.’

Meer weten of het SPAT inschakelen? Bel 0512 – 726 502 of mail naar info@deomswaai.nl
www.deomswaai.nl

Foto SPAT team: Tineke van der Veer, Chantal Tolman, Anja van Wieren, Ronnie Teensma, Femke Spoelman en Irene Hoekstra (rechtsbovenaan)

© 2021 - Alliade
scrollen