Alliade

Verbetertools om waarde toe te voegen in de zorg

Systemen maken de zorg efficiënt, zolang er maar ruimte blijft voorbetering. Bij Alliade worden daarom tools voor dialoog, bewustwording en verandering opgediend in menuvorm. ‘Eenmaal geproefd, smaakt het beslist naar meer’, merkt lean-consultant Oebele Kooy. ‘Het voelt fijn om flow in processen te brengen en waarde te creëren voor klanten, zeker in de zorg.’

De tomeloze inzet en passie van medewerkers in de zorg maken het soms tot een uitdaging om verbeterpunten bespreekbaar te maken. ‘We hebben allemaal het idee dat we goed bezig zijn’, zegt Kooy, die teams binnen Alliade een impuls tot verandering geeft. ‘Praten over verbetering kan het gevoel geven dat het nu niet goed gaat, terwijl het vooral gaat over aanscherpen, anders kijken en innovatie. De kunst is te blijven ontwikkelen, als mens en organisatie.’

‘Het punt is dat we allemaal in onze eigen werkpatronen zitten en daardoor soms niet goed beseffen dat er méér mogelijk is. Vroeger duurde een pitstop bij de Formule 1 enkele minuten en dat vonden we al razendsnel. Maar door voortdurende verbetering, zijn ze tegenwoordig in staat om dit binnen tien seconden te doen! Dat inspireert tot vooruitgang, want in de zorg – waar elk mens en elke situatie weer anders is – zijn kansen genoeg om te groeien in klantwaarde.’

Maatwerk

Het menu dat Kooy heeft samengesteld, is bedoeld om collega’s binnen Alliade te laten proeven van verbetertools. De keuze is uitnodigend: van praktische modellen en instrumenten tot workshops, teamcoaching en verbetertrajecten op maat. ‘Soms zijn paar uurtjes al genoeg, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in een inkoopproces of het aanscherpen van de planning. Andere trajecten vergen meer tijd. Zo zijn bij invoering van de visie ‘(h)erken wie ik ben’ binnen Meriant teams begeleid om bewoners meer centraal te stellen in hun manier van werken.’

‘Soms is het confronterend als we medewerkers een spiegel voorhouden. Het is makkelijk om dingen af te schuiven op ‘de organisatie’, maar we dragen allemaal bij aan die organisatie. Een bepaalde standaardisatie is nodig om goed te functioneren, waarbij het belangrijk is om sámen naar oplossingen te zoeken, dus niet ieder voor zich. Systemen kunnen soms verlammend werken, daarom is het ook belangrijk om mensen vertrouwen te geven en zelf te laten nadenken. De tools die wij aanbieden, helpen daarbij. Ze schudden teams weer even los, bieden inzicht, brengen verbinding en stimuleren verbetering.’

Invloed op verbetering

‘Wat klanten merken van deze inspanningen? Zij kunnen allereerst kwaliteit verwachten in de basis’, stelt Kooy. ‘Daarnaast streven we naar manieren waarop wij voor onze klanten het verschil maken. Onze tools hebben effect als medewerkers beseffen dat zij zélf invloed hebben op verbetering. Dat ze weer met een andere bril naar hun eigen werk kijken, maar zich ook verdiepen in wat anderen doen en waarom. Dat komt de werkprocessen ten goede. En: beschouw niets als vanzelfsprekend. Blijf elkaar bevragen, als collega’s onderling en in contact met cliënten en hun familie. Dan kun je werkelijk waarde toevoegen in de zorg.’

© 2021 - Alliade
scrollen