Alliade

Zelfs een buikgriep kan grote gevolgen hebben

De woonzorgcentra van Meriant en Talant zijn een stuk huiselijker dan de klinische omgeving van ziekenhuis Tjongerschans. Toch streeft Alliade naar dezelfde hoge mate van infectiepreventie. Onzichtbare bacteriën en micro-organismen kunnen risico’s vormen voor kwetsbare bewoners. Dat vraagt alertheid en hygiëne in de dagelijkse zorg.

Paul Caesar is de man die alles weet van infectiepreventie. Als deskundige verdeelt hij zijn werktijd tussen ziekenhuis Tjongerschans en de woonzorgcentra van Alliade. “Een logische en zinvolle combinatie”, merkt Caesar. “Mensen liggen immers steeds korter in het ziekenhuis, waardoor de risico’s op infecties na operaties verschuiven naar andere zorginstellingen. Bovendien wonen bij zowel Meriant als Talant mensen die door ouderdom of bepaalde aandoeningen kwetsbaarder zijn voor infecties. Zelfs een buikgriep kan in woonzorgcentra grote gevolgen hebben.”

Huiselijk én veilig

De richtlijnen voor infectiepreventie zitten volgens Caesar steeds beter tussen de oren van zorgprofessionals bij Alliade. “Al komt het vooral aan op toepassen”, stelt de deskundige. “Weten is één ding, maar infectiepreventie draait om dóen. Altijd en overal. Zo hoort het dragen van schortjes en handschoenen routine te zijn bij bepaalde zorghandelingen. Daar moesten sommige medewerkers aan wennen, ze vonden het te klinisch. ‘Mensen wónen hier’, zeggen ze dan. Klopt, maar ze krijgen ook zorg. Als je bewoners uitleg geeft, vinden ze het prima. Het blijft pas echt huiselijk en gezellig als er geen overdracht plaatsvindt van ziektekiemen.”

Hygiëne-ambassadeurs

Alliade tilt het niveau van infectiepreventie verder omhoog door passend beleid, protocollen en audits. Caesar is bovendien binnen de hele organisatie beschikbaar voor scholing, voorlichting en adviezen. “Je komt een eind met gezond verstand, maar het blijft nodig om kennis op te frissen en de praktische uitvoering te bespreken. Daarom hebben we op een aantal locaties hygiëne-ambassadeurs aangesteld en dat werkt heel goed. Teams komen ook zelf met ideeën, zoals het centraal plaatsen van zuilen voor handhygiëne, net als in ziekenhuizen. Dan maak je ook familie en andere bezoekers bewust. Woonzorgcentra blijven toch plekken waar veel mensen met elkaar in contact komen.”

Bewust blijven

“Het zijn vooral de contactmomenten in de zorg zelf waar wij op focussen”, zegt Caesar. “We zien dat het thema veilig werken extra opleeft in tijden dat er griep heerst. Hetzelfde gebeurt als medewerkers zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Dat leert ons dat het loont om bewustwording rondom infectiepreventie te blijven stimuleren. Bacteriën en micro-organismen zijn nu eenmaal onzichtbaar, daarom is in een zorgomgeving altijd alertheid vereist. Als bewoners net een operatie hebben ondergaan, zijn medewerkers scherp op wondinfecties om complicaties te voorkomen. Diezelfde scherpte willen we in de dagelijkse zorgcontacten met bewoners, óók als er ogenschijnlijk geen risico’s zijn.”

Zorggroep Alliade heeft de afgelopen periode verschillende handige factsheets gemaakt, waaronder een over handhygiëne. Eenvoudige hulpmiddelen waarmee infectiepreventie onder de aandacht wordt gebracht van o.a. haar medewerkers.

 

© 2021 - Alliade
scrollen