Alliade

Kennis delen

De zorg die mensen wensen en nodig hebben, verandert. Om aan die veranderende zorgvraag te voldoen, is een ander type professional nodig: breed inzetbare medewerkers die direct inspringen op complexe zorgvragen. Alliade investeert daarom in kennisontwikkeling.

Online kennisplatform
Om onze cliënten de beste zorg te bieden, moeten we onze organisatie blijven verbeteren. Dat doen we door het aanbieden van scholing, maar medewerkers ontwikkelen ook zelf nieuwe deskundigheid, methoden en vaardigheden. Ons digitale, interactieve kennis- en leerplatform 'Kennr' helpt ons hierbij.

Technologie ondersteunt
Als zorggroep willen we iedere zorgvraag beantwoorden. Daar hebben we mensen voor nodig, maar ook techniek. Alliade zet daarom in op innovatie en technologische ontwikkelingen. Denk aan beeldzorg, dwaaldetectie, medicatie-apps en virtual reality. Technologie maakt het voor onze cliënten makkelijker om zelf dingen te blijven doen en ook onze medewerkers hebben er baat bij. Daarnaast blijft menselijk contact belangrijk.

Samenwerken
Passende zorg bieden betekent ook samenwerken; met onze eigen zorgpartners, maar ook met andere (zorg)organisaties. Zo bieden we samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten.

© 2020 - Alliade