Alliade

Ketenpartners

Zorggroep Alliade werkt actief samen met ketenpartners. Dit doen we met name in Friesland. Bij de regionale samenwerking willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en trends voor onze doelgroepen. Daarbij richten we ons op de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

In onze omgeving zien we de volgende ontwikkelingen waarop wij willen anticiperen:

  • Een groeiend tekort op de arbeidsmarkt door een toenemende vergrijzing en ontgroening.
  • Zorg wordt zoveel mogelijk thuis geboden (ambulantisering) en alleen wanneer specialistische zorg nodig is volgt opname in een zorginstelling.
  • Met als gevolg een toenemende complexiteit van zorg- en behandelvragen in de zorginstellingen.
  • Inzet van zorgtechnologie en slimme hulpmiddelen kan helpen, maar vraagt ook om andere manieren van werken.
  • Samenwerken in de gehele zorgketen in Friesland met ziekenhuizen, ouderenzorg (VVT), GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij werken samen in de regio via de regioplannen op het gebied van ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en jeugd. 

Nieuw samenwerkingsverband Alliade + GGZ Friesland per 2022

Sinds 1 januari 2022 is het samenwerkingsverband van Alliade + GGZ Friesland verantwoordelijk voor de Wmo-begeleiding in twee gebieden van de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek-Zuid en het Buitengebied). Hiermee zijn we betrokken bij alle individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en/of kortdurend verblijf in de gemeente.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen